Universitair Tandheelkundig Centrum VUB krijgt bezoek van Vlaams minister Weyts

Universitair Tandheelkundig Centrum VUB krijgt bezoek van Vlaams minister Weyts

VUB wil zorgbehoeften van de samenleving beter invullen door instroom te vergroten: capaciteit tot 36 tandartsstudenten en 50 extra geneeskundestudenten per opleidingsjaar

Maandag 11 december 2023 – Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft het vernieuwde Fantoomlab van het Universitair Tandheelkundig Centrum van de Vrije Universiteit Brussel (UTC VUB) bezocht. Naast de opleidingen die al bestaan aan de UGent en de KU Leuven, mikt Weyts op een derde opleiding Tandheelkunde om zo de capaciteit op te schalen en meer toekomstige tandartsen op te leiden. Het gerenommeerde vaardigheidscentrum van de VUB is alvast een fantastische troef voor de universiteit en een opportuniteit voor Vlaanderen om een extra tandartsopleiding in te richten.

Vlaanderen kampt met een historische achterstand in het aantal artsen en tandartsen en in de toekomst zullen de zorgnoden alleen maar toenemen. De Vlaamse Regering laat daarom de laatste jaren fors meer studenten starten aan de opleidingen arts en tandarts. Aan het begin van de regeerperiode konden zo 147 studenten starten aan de opleiding Tandheelkunde, terwijl dat er vanaf volgend academiejaar meer dan 250 zijn: een stijging met meer dan 70 %.

De capaciteit van de twee bestaande opleidingen Tandheelkunde aan de KU Leuven en de UGent dreigt op haar limieten te botsen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft de intentie om een derde tandartsopleiding in te richten om zo structureel en grondig meer toekomstige tandartsen op te kunnen leiden.

“We hebben echt nood aan extra tandartsen”, zegt Weyts. “Die nood speelt in heel Vlaanderen. Zeker bij ons in Vlaams-Brabant is het lang zoeken naar Nederlandstalige artsen. Een extra opleiding in onze provincie zou echt wat soelaas kunnen bieden”.

In dat kader bracht hij een bezoek aan het onlangs volledig vernieuwde Fantoomlab van de VUB. Het gerenommeerde vaardigheidscentrum, voorzien van nieuwe tandheelkundige toepassingen, is alvast een fantastische troef voor de VUB en een opportuniteit om een extra tandartsopleiding in te richten. Nu al scherpen vele tandartsen er na hun opleiding hun vaardigheden verder aan via postacademische vorming.

"Het oude fantoomlab werd op een duurzame manier gerenoveerd naar een modern trainingscentrum, om tegemoet te komen aan de noden van een hedendaagse tandheelkundige opleidingsfaciliteit waar het accent ligt op postacademische vorming, livestreaming en simulatietraining”, stelt Inge Cornillie, algemeen manager van het UTC VUB. “We kunnen met trots zeggen dat het lab nu volledig voldoet aan de huidige eisen voor opleiding."

Hoeveel toekomstige tandartsen de VUB zou kunnen opleiden?

“Voor de opleiding Tandheelkunde heeft de VUB een opleidingscapaciteit van 18 tot 36 studenten per opleidingsjaar,” vertelt Dirk Devroey, decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie. “Daarnaast hebben we , in samenwerking met het universitair ziekenhuis UZ Brussel, inclusief de perifere opleidingsplaatsen, de mogelijkheid om 50 extra studenten geneeskunde per jaar op te vangen zonder in te boeten aan onderwijskwaliteit. Dit betekent dat er regionaal ruimte is om de instroom van tandartsstudenten en geneeskundestudenten te vergroten en zo de zorgbehoeften van de samenleving beter in te vullen. Dit is in het bijzonder nodig, om Nederlandstalige zorg in Brussel en de grote rand te blijven verzekeren.”
“Ook vanuit het UZ Brussel zijn we vragende partij," stelt CEO van het UZ Brussel en professor Marc Noppen. "De tandartsen van Universitair Tandheelkundig Centrum van de Vrije Universiteit Brussel werken nauw samen met een aantal diensten in ons ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld Mond-Kaak-en Aangezichtsheelkunde, Keel-Neus-Oor en het Slaaplabo. Ook voor de Master Specialistische Geneeskunde hebben we binnen het UZ Brussel en ons perifeer netwerk nog extra opleidingscapaciteit.”
“Als Urban Engaged University wil de VUB haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om meer broodnodige tandartsen op te leiden. We onderzoeken, samen met het universitair ziekenhuis UZ Brussel en andere partners, de mogelijkheid om terug een opleiding Tandheelkunde in te richten op onze campus te Jette en zo bij te dragen aan de vorming van de tandartsen van de toekomst”, besluit VUB rector Jan Danckaert.

Daarnaast kreeg minister Weyts door de betrokken docenten en studenten een inkijk in Virtual Labs, een gezamenlijk project van de VUB en Erasmushogeschool Brussel in kader van het Voorsprongfonds. Via het programma bereiden studenten hun practicum voor in een virtuele leeromgeving, waardoor ze grondiger voorbereid starten. Daarnaast biedt het studenten ondersteuning, zowel bij het uitvoeren van het labo als de resultaatverwerking achteraf. Vandaag zijn al meer dan 1000 studenten verspreid over vier faculteiten op de VUB betrokken bij het project. 

Over het fantoomlab

Het Fantoomlab van het Universitair Tandheelkundig Centrum VUB is een gerenoveerd vaardigheidscentrum dat dienstdoet als cursusruimte voor postacademische vormingen binnen de Tandheelkunde. Het lab, uitgerust met achttien tandheelkundige behandeleenheden, biedt een georganiseerde en veilige omgeving waar cursisten theoretische kennis kunnen omzetten naar praktische vaardigheden.

Meer info en contact

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel