UCOS wint GENE Award

UCOS wint GENE Award

Met CHanGE project rond gendergelijkheid en seksuele gelijkheid

UCOS, het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel viel op  19 mei in de prijzen. Het werd bekroond met de het Europese GENE Award voor haar studentenproject rond gendergelijkheid en seksuele vrijheid CHanGE. GENE, het Global Education Network Europe, is een netwerk van nationale ministeries en agentschappen die instaan voor beleidsvorming, financiering en ondersteuning op het gebied van mondiaal onderwijs. De GENE Award wil kwaliteitsvolle projecten op het gebied van mondiale educatie erkenning geven. GENE selecteerde 7 initiatieven die elk 10.000 euro ontvangen. 

Wereldwijd op zoek naar inspirerende acties

ChanGE staat voor Campaign for sexual Health and Gender Equality en is een project waarin jongeren rond gendergelijkheid en seksuele gelijkheid werken, in het binnen- en buitenland. Het project werd 2017 gelanceerd.

Loes Verhaeghe, projectmedewerker UCOS: “Bij UCOS is er een groot engagement van jongeren om zich uit te spreken over thema’s rond gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Het CHanGE-project is dan ook heel populair en we ontvangen veel kandidaturen om aan het project deel te nemen. Jaarlijks kiezen we 12 beloftevolle jongeren uit, die na een intensieve voorbereiding op onderzoeksreis naar DR Congo, India, Oeganda, Cuba, Libanon of Marokko vertrekken. Daar gaan ze op zoek naar inspirerende activisten en organisaties die strijden voor meer rechten, toegang, informatie of beter beleid op vlak van gender en SRGR.“

Toepassen op Belgische samenleving

De voorbeelden van activisme en verandering uit deze landen vormen het uitgangspunt bij de campagnes die de studenten dan opzetten in de Belgische samenleving.

Verhaeghe: “Vaak wordt ervan uitgegaan dat we in België al erg ver staan op vlak van gendergelijkheid en er in andere landen nog veel werk te verrichten valt. Maar CHanGE zet dit gekende narratief op zijn kop: overal ter wereld werken mensen aan verandering, en je zou verbaasd zijn hoe inspirerend het is om daarvan te leren.”

CHanGE wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD), DeMens.nu, de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels International en Vlaanderen Buitenlandse Zaken.

GENE

GENE werd in 2001 opgestart en is vandaag een netwerk van meer dan 60 ministeries en agentschappen uit meer dan 25 landen. Voor België is het FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking en Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap lid. Voor de GENE Award dragen de leden per land maximaal drie initiatieven voor. Het kan gaan om een innovatief lerarenopleidingsprogramma, een briljant NGO-project, een inspirerende aanpak voor de hele school, een jeugdwerkinitiatief of een project voor volwasseneneducatie.


Contact:

Loes Verhaeghe

Loes.verhaeghe@ucos.be

Johannes Cools

Johannes.cools@ucos.be


Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel