Twee VUBers in top 10 Vlaamse Scriptieprijs

Twee VUBers in top 10 Vlaamse Scriptieprijs

Scripties over superbacteriën en pijngeheugen

Scriptie vzw heeft uit 508 inzendingen tien scripties geselecteerd die kans maken op de Vlaamse Scriptieprijs 2020. Hieronder zijn twee scripties van VUBers: Robin Vanstokstraeten en Félix Buyck, beiden van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Robin Vanstokstraeten onderzocht superbacteriën en Félix Buyck chronische rugpijn. De winnende scriptie wordt op 17 december bekend gemaakt. Aan de Vlaamse Scriptieprijs is een bedrag van 2.500 euro verbonden.

Superbacteriën uitbannen

Robin Vanstokstraeten onderzocht samen met Prof. Dr. Apr. Deborah De Geyter en Dr. Florence Crombe, onder leiding van Prof. dr. Denis Piérard, diensthoofd Klinische Biologie van het UZ Brussel, of gootstenen in ziekenhuizen een rol spelen bij de verspreiding van zeer resistente bacteriën – of ‘superbacteriën’ – waartegen weinig soorten antibiotica nog actief zijn. Het is belangrijk te begrijpen waar deze bacteriën vandaan komen, zodat dit probleem bij de bron kan worden aangepakt.

Bacteriën hebben voedsel en water nodig. Deze voorwaarden zijn overvloedig te vinden in de afvoer van een gootsteen: water uit de kraan en voedingsstoffen uit het afval dat in de gootsteen wordt gegoten. In ziekenhuizen bevat dit afval vaak grote hoeveelheden antibiotica, waardoor enkel de allersterkste bacteriën in deze gootstenen blijven leven. Deze bacteriën produceren op de wanden van de afvoer een zogenaamde ‘biofilm’: een uiterst sterke slijmlaag waarin ze niet alleen bescherming vinden, maar ook de kans krijgen resistentie tegen antibiotica te ontwikkelen.

Het onderzoek toonde aan dat deze gecontamineerde gootstenen inderdaad een rol spelen in het besmetten van patiënten. Het goede nieuws, zo blijkt uit deze scriptie, is dat dit probleem met relatief eenvoudige maatregelen bestreden kan worden. Zo speelt het ontwerp van de gootsteen een grote rol: hoe minder het water kan wegspatten en vernevelen, hoe minder de bacteriën zich kunnen verspreiden. Verder moeten zorgverleners nagaan of het werkelijk nodig is om naast elk bed een gootsteen te plaatsen. Sommige ziekenhuizen hebben de gootsteen reeds uit de patiëntenkamers gebannen, met enorme dalingen in het aantal ziekenhuisinfecties als gevolg

Het pijngeheugen wissen

Chronische lage rugpijn is een enorm maatschappelijk probleem. Masterstudent Félix Buyck onderzocht onder leiding van Prof. dr. Maarten Moens en de onderzoeksgroep STIMULUS van het departement Neurochirurgie van het UZ Brussel wat de effecten zijn van ruggenmergstimulatie op de hersenen. Dat is een behandeling waarbij kleine, (voor de patiënt onmerkbare) stroomstoten worden toegediend aan het ruggenmerg ter behandeling van chronische pijn.

Het ruggenmerg verbindt alle zenuwen van het lichaam met de hersenen. We weten dat langdurige pijn aanleiding kan geven tot veranderingen van de hersenstructuur. Onder andere een vergroting van een hersengebied dat de hippocampus genoemd wordt. Het lijkt erop dat een behandeling met ruggenmergstimulatie de hippocampus weer doet krimpen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat het ‘pijngeheugen’ als het ware gewist wordt: als hun hersenen minder ‘denken’ aan pijn, ervaren mensen ook minder pijn. Het brein, zo blijkt uit deze scriptie, opent duidelijk een deur naar een betere pijntherapie voor patiënten met chronische lage rugpijn.

Contact:

Robin Vanstokstraeten

[email protected]

0479 798 557

 

Félix Buyck

[email protected]

0494 083 980

www.scriptieprijs.be  

GF
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel