Ter Kamerenbos in Brussel: verkeersader of park

Ter Kamerenbos in Brussel: verkeersader of park

VUB-onderzoek naar verkeerswensen toont kloof tussen centrum en periferie

Het verkeer in het Ter Kamerenbos in Brussel is al een tijdje voer voor hevige discussies in het Brusselse. Moet het opengehouden voor het verkeer dan wel afgesloten?  In samenwerking met het Brussels Studies Institute (BSI) lanceerden onderzoekers van VUB en ULB daarom een survey om de wensen voor het gebruik van het bos in kaart te brengen.  Als algemeen resultaat vonden de onderzoekers dat vooral de persoonlijke situatie van de respondenten een belangrijke voorspeller voor hun voorkeur bleek, zoals hun leeftijd, hun gezinssituatie, de plaats waar zij wonen of werken, hoe zij zich in de stad verplaatsen en hoe hun toegang tot groenvoorzieningen

Nicola da Schio: ”De resultaten tonen aan dat vooral mensen die in de centrale delen van Brussel wonen en minder toegang hebben tot privétuinen, het park geheel voor verkeer willen sluiten, terwijl oudere mensen en dagelijkse autorijders het park volledig willen openlaten voor verkeer.”

Sebastiano Cincinnato en Anneloes Vandenbroucke van het Brussels Studies Institute, Claire Pelgrims van de ULB-onderzoeksgroep LoUIsE en Nicola da Schio van de VUB-onderzoeksgroep COSMOPOLIS  onderzochten de voorkeuren voor verschillende mogelijke verkeerssituaties in het Ter Kamerenbos. De survey omvatte vragen over het huidige gebruik, de wensen voor de toekomst, mobiliteitsgewoontes, leef- en werksituaties en het gebruik van groene ruimtes. De enquête werd gelanceerd tussen 27 november en 7 december 2020. Na een grondige datacleaning gingen de  onderzoekers aan de slag met 7.252 geldige antwoorden.

Op basis van de voorkeuren voor de inrichting van het park, werden de respondenten ingedeeld in drie groepen: 

  1. verkeer volledig toegelaten (Allow Traffic)
  2. verkeer gedeeltelijk toegelaten (Middle Ground)
  3. verkeer volledig verbieden (Ban Traffic) 

Vervolgens werden de antwoorden geanalyseerd naar de socio-demografische achtergrond van de respondenten, de plaatsen waar ze wonen en werken, hun mobiliteitspraktijken en hun toegang tot groene ruimten.

da Schio: "Het onderzoek had niet tot doel een antwoord te geven op de vraag welke opzet van het park de meeste publieke goedkeuring geniet, omdat we de kwestie niet tot zwart-wit wilden reduceren. Onze steekproef is vooral geschikt om de profielen van mensen met verschillende voorkeuren voor het park te bestuderen."

De resultaten tonen vooral het spanningsveld tussen aandacht voor een goede doorstroming van het verkeer en het recreatieve gebruik van het park. Opvallend is dat de Allow Traffic respondenten gemiddeld het oudst zijn (gemiddelde leeftijd: 50 jaren). Gepensioneerden en ondernemers zijn er relatief sterk vertegenwoordigd (15% en 29% ). Allow Traffic-respondenten wonen of werken ook vaker in gemeenten die verder van de het centrum liggen (slechts 21% woont in de centrale gemeenten van de regio, bijvoorbeeld ) en maken vaker gebruik maken van eigen gemotoriseerd vervoer (90% zijn regelmatige automobilisten vs. een regionaal gemiddelde van 36%)

Bijna het omgekeerde geldt voor de Ban Traffic-groep: de respondenten zijn het jongst (gemiddelde leeftijd: 41 jaar), wonen meer in het centrum (62% in de centrale gemeenten van de regio), gebruiken ook veel vaker de fiets ( 76% zijn regelmatige fietsers vs. 13% voor de regio). Regelmatige gebruikers van het openbaar vervoer waren globaal ondervertegenwoordigd in de steekproef. De middelste groep (Middle Ground) nam voor alle bestudeerde variabelen tussenliggende waarden aan. 

De resultaten werden vrijdag voorgelegd aan vertegenwoordigers van de gemeenten en van de regio, om hen te laten zien welke bekommernissen mensen hebben bij verschillende  mogelijke beslissingen over het park.

da Schio: “Wij hopen dat deze studie meer nuance in het debat brengt. Wij hebben kunnen aantonen dat de woon- werksituatie, afhankelijkheid van verkeersmiddelen en de toegang tot groenvoorzieningen een heel bepalende rol spelen. De beslissing over het Ter Kamerenbos moet dus eigenlijk deel uitmaken van een bredere discussie over en onderzoek naar groenvoorziening en vervoer in de stad.” 

Het rapport van dit onderzoek kan worden gedownload op: https://bsi.brussels/en/research/research-report-between-green-spaces-and-mobility-exploring-diverging-perspectives-on-the-admission-of-motorised-traffic-in-the-bois-de-la-cambre/

Contacts

VUB - Nicola da Schio, [email protected], 04 85 75 62 27

ULB - Claire Pelgrims, ULB, [email protected]

Brussels Studies Institute - Sebastiano Cincinnato [email protected]

Anneloes Vandenbroucke, [email protected], 0484402798

ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel