Talen in Brussel, België en Europa: Meertaligheid, minderheidstalen & taalconflicten

Talen in Brussel, België en Europa: Meertaligheid, minderheidstalen & taalconflicten

Prof. dr. Jeroen Darquennes is Francqui Leerstoelhouder 2021-2022

Op vrijdag 6 mei 2022 vindt de inaugurale lezing plaats van de VUB-Francqui-leerstoel 2021-2022. Leerstoelhouder prof. Jeroen Darquennes, hoogleraar Duitse taalkunde aan de Universiteit van Namen, focust in zijn lezingenreeks op 'meertaligheid en taalcontact'. In vijf lezingen reflecteert hij over de meertalige realiteit in Brussel, België en Europa.

Zowel het thema van de lezingen als de expertise van de leerstoelhouder onderstrepen de ambitie van de Vrije Universiteit Brussel om een actieve speler te zijn in deze meertalige Europese onderwijsruimte. Meertaligheid en taalcontact behoren dan ook tot een van de onderzoeksspecialiteiten van de VUB. Het weerspiegelt de institutionele en maatschappelijke verankering van de VUB in het meertalige Brussel.

Het onderzoek van prof. Jeroen Darquennes spitst zich toe op taalcontacten en taalconflicten, met bijzondere aandacht voor taalminderheden in Europa. Hij is onder meer hoofdredacteur van de reeks Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft en van het tijdschrift Sociolinguistica. 

De VUB-Francqui-Chair wordt jaarlijks georganiseerd met de steun van de Francqui-stichting. Elk jaar kent deze ‘Francqui-leerstoelen’ toe waarbij een universiteitsprofessor les geeft aan een andere Belgische universiteit. In het academiejaar 2021-2022 is de leerstoel ondergebracht bij de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel.

Programma: 

  • Vrijdag 6 mei, 10u-12u in het Aloïs Gerlo Auditorium, D.2.01 

Inaugurale lezing: Taalwetenschap en de architectuur van de Europese samenleving

  • Woensdag 11 mei, 10u-12u, D.3.09.

Il est défendu de parler breton et de cracher à terre - over de rol van minderheidstalen in het  Europees onderwijslandschap/taalonderwijs

 

  • Donderdag 12 mei, 10u-12u, D.2.16.

Language standardization and the future of (unique) European minority languages (In English)

  • Vrijdag 13 mei, 10u-12u, D.3.09.

Geen taalcontact zonder taalconflict: De Wet van Nelde revisited

  • Donderdag 19 mei, 10u-12u, D.2.16.

Belgians and their languages in the 21st century (In English)

 

U bent van harte uitgenodigd op de inaugurale lezing op vrijdag 6 mei 2022 om 10 uur in het Aloïs Gerlo Auditorium van de Vrije Universiteit Brussel ('Promotiezaal', Pleinlaan 2, 1050 Brussel). Gelieve uw deelname te bevestigen aan  Wim Vandenbussche, wim.vandenbussche@vub.be

LW
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel