Statement VUB over sans papiers

Statement VUB over sans papiers

Sinds 19 februari bezetten een veertigtal sans-papiers een lokaal op de campus in Etterbeek van de VUB. Net zoals ze dat doen aan de ULB en de Begijnhofkerk. De sans-papiers willen daarmee aandacht vragen voor hun situatie, om zo hun eis tot collectieve regularisatie kracht bij te zetten. Gisteren kondigden sommigen van hen een hongerstaking aan. De VUB betreurt deze actie, hoezeer ze begrip heeft voor de dramatische, uitzichtloze persoonlijke situatie van de betrokkenen. Ze hoopt dat de actievoerders op hun beslissing terugkomen.

De VUB meent dat het niet aan haar is om rond dit thema een politiek standpunt in te nemen. Daarom kiest ze voor een tweeledige aanpak, enerzijds gebaseerd op haar maatschappelijke opdracht, anderzijds op haar wetenschappelijke opdracht als onderzoeksgedreven onderwijsinstelling

 

‘We staan voor de waarheid, rechtvaardigheid en de waarde van 1 mens’

Aansluitend op de waarden en missie van de universiteit - vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid - zullen we de sans-papiers op onze campus met het volle respect behandelen. De VUB zet in op een goede infrastructuur, inclusief alternatieve ruimtes, douches en wifi, en psychosociale omkadering voor de bezetters. Tegelijk worden de nodige maatregelen genomen om de openbare orde en sanitaire veiligheid in het kader van COVID op de campus te verzekeren. Zo wil de VUB, met respect voor de studenten, het personeel en de sans-papiers, de reguliere werking op de campus verzekeren.  

 

Aandacht voor Onderzoeks -en onderwijsopdracht

De VUB wil de maatschappelijke dialoog en het debat aangaan door die onderzoeksmatig te onderbouwen, met veelzijdig en meerstemmig onderzoek, samen met, onder meer, de onderzoekseenheid BIRMM (Brussels Interdisciplinary Research centre on Migration and Minorities), het Hannah Arendt Instituut en externe experten.  In dit kader zegde de staatssecretaris voor migratie, Sammy Mahdi ook toe tot dialoog en ontmoeting.

De casus van de sans-papiers komt ook aan bod in een publicatie van het BIRMM over ‘migration, equality and racism’, dat volgend academiejaar deel zal uitmaken van het universiteitsbrede keuzevak 'Redelijk Eigenzinnig'.

 

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel