Solidariteit in tijden van Corona in België

Solidariteit in tijden van Corona in België

VUB wil met vragenlijst hulp en zorg voor elkaar in kaart brengen

Heel wat burgers zetten zich vandaag in voor hun buurt, buurtbewoners en zelfs voor onbekenden. Met de toegankelijke vragenlijst “Solidariteit in tijden van Corona” willen onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel deze initiatieven in kaart brengen. Om de maatschappelijke veerkracht tijdens een crisismoment te kunnen vastleggen en te onderzoeken, hebben wij een korte vragenlijst opgesteld die nagaat welke hulp er gegeven wordt, aan wie en om welke redenen. We willen hiermee ook het ‘positieve’ zichtbaar maken en mensen een extra stimulans geven om zich voor elkaar in te zetten,” zegt Sarah Dury, professor Agogische Wetenschappen.

De vragenlijst bestaat in drie talen: Nederlands, Frans en Engels, zodat zoveel mogelijk burgers in heel België aan de enquête kunnen deelnemen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer vijf minuten in beslag. De vragenlijst blijft open tot en met vrijdag 27 maart. De Nederlandstalige vragenlijst vindt u hier.

De coronacrisis raakt ons allemaal, zowel persoonlijk, als op werk, economisch en maatschappelijk vlak. Ondanks deze crisis zijn velen onder ons solidair en proberen ze anderen te helpen. Heel wat spontane en mooie hulpacties duiken op. De vragen die de onderzoekers van de vakgroep Agogische Wetenschappen hebben opgesteld peilen naar de acties die burgers de laatste zeven dagen hebben ondernomen in het kader van hulp en steun aan familie, vrienden, buren, onbekenden. De vragen peilen ook naar de motieven van de burgers om te helpen, naast enkele socio-demogragische vragen om acties en motieven te kunnen plaatsen. De verzamelde data worden nadien geanalyseerd om zo een beeld te schetsen over de solidariteit in de samenleving tijdens crisismomenten. 

Vragenlijst

Nederlandstalige versie:

https://vubdochumansciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eglXayjKdkz8mbP

Franstalige versie:

https://vubdochumansciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dgNKCRUPOVJEjd3

Engelstalige versie:

https://vubdochumansciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_ddtILuOwPHvTgkR

 

Contact:

Sarah Dury

Sarah.dury@vub.be

0479 7590 29

Agogische Wetenschappen

PE
Contacteer ons
Sarah Dury Professor Agogische Wetenschappen
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Sarah Dury Professor Agogische Wetenschappen
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel