Smart Village Lab helpt energietransitie in Vlaanderen en Europa versnellen

Smart Village Lab helpt energietransitie in Vlaanderen en Europa versnellen

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft vandaag met een druk op de virtuele knop het Smart Village Lab geactiveerd. Deze innovatieve proeftuin is de eerste fysieke realisatie van het Green Energy Park, dat opgericht werd door de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Ziekenhuis Brussel, en zal onderzoeken hoe wonen in de toekomst slim, duurzaam en energie-efficiënt kan worden.

Accelerator van de energietransitie

Op de vraagstukken hoe Vlaanderen de omslag kan maken naar een elektrisch wagenpark en energiezuinig wonen, maakt Green Energy Park via een innovatieve, veilige en levensechte proeftuin het mogelijk om wetenschappelijk onderbouwde antwoorden te bieden op de vraag hoe de energietransitie gerealiseerd kan worden.
Het Smart Village Lab bestaat uit zes woningen die onderling elektrische en thermische energie uitwisselen via een “Smart Energy Grid”, een energienet waaraan ook collectieve energiesystemen verbonden zijn zoals buurtbatterijen en collectieve laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Hierdoor kunnen talloze scenario’s worden uitgewerkt en nagegaan worden hoe en wanneer welke technologieën kunnen worden ingezet en hoe we ze het best laten interageren. Zo kan je bijvoorbeeld zonnepanelen linken aan een elektrische wagen of een thuisbatterij, aan wasmachines of aan een warmtepomp, en kan de buurtbatterij worden opgeladen op momenten dat de elektriciteitsprijs laag is. Om dit mogelijk te maken installeerde distributienetbeheerder Fluvius op de site twee grote elektriciteitscabines van elk negen meter lang. De ene is ingericht als een standaard elektriciteitscabine met een transformator van 1000 kVA en slimme technologie om te communiceren met het centrale netbeheersysteem van Fluvius. De tweede cabine is een Vlaamse primeur en biedt plaats voor allerlei apparatuur voor live testing van nieuwe energietechnieken.

Opkomende trends zoals energiedelen,  energiegemeenschappen en Positieve Energie Districten brengen technische uitdagingen met zich mee en vereisen ook op administratief vlak innovatieve systemen om de energiestromen op te volgen en te factureren. Dit is een bijkomend onderzoeksdomein waarin het Smart Village Lab pionierswerk verricht.
De proeftuin wordt tevens ingezet voor opleiding en training van technisch personeel  en ook  scholen en het brede publiek zijn er welkom. Zo kan iedereen kennis maken met deze innovaties en hun belang in de maatschappelijke energietransitie.

Facilitator van innovatieve energie-oplossingen

In Vlaanderen worden aan een hoog tempo nieuwe producten (hardware en software) ontwikkeld door zowel toonaangevende internationale bedrijven als door kleine start-ups van eigen bodem. Dankzij het Smart Village Lab kunnen deze innovaties onmiddellijk in een reële omgeving getest en verder verfijnd worden, wat de kwaliteit van deze producten ten goede komt en hun uitrol versnelt.
Mede daarom bouwt ABB haar nieuwe Experience Centre op deze site. De eerste in een hele reeks van investeringen door privé-partners. Vlaamse en Europese onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten kunnen voor hun nieuwe technologieën ook gebruik maken van de hypermoderne testinfrastructuur wat de resultaten zal bevorderen.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie: Met het Smart Village Lab versterkt Vlaanderen haar pioniersrol op vlak van onderzoek en innovatie in de duurzame energietransitie. Het lab is toonaangevend in Europa. Onze onderzoeksgroepen en bedrijven zullen er samen innovatieve, duurzame en slimme technologieën ontwikkelen voor de hele wereld.

Caroline Pauwels, rector Vrije Universiteit Brussel: Wetenschappelijke vooruitgang komt tot stand op basis van een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk. In het Green Energy Park worden ideeën die vorm kregen doorheen fundamenteel onderzoek, op hun praktische consequenties getoetst, terwijl de resultaten daarvan weer nieuwe fundamentele vragen oproepen.  Zo gaat kennis vooruit en daarom zijn dergelijke proeftuinen van bijzonder groot belang voor kennisinstellingen.

Jimmy Van Moer, algemeen directeur Green Energy Park vzw: Er is niet één technische oplossing die de energietransitie mogelijk zal maken, maar het zal een energiesysteem zijn waarin de verschillende energievectoren zoals bijvoorbeeld elektriciteit, warmte en waterstof elkaar zullen versterken. Het Smart Village Lab is een “levensechte” omgeving waar kennisinstellingen en bedrijven veilig kunnen experimenteren en deze innovatieve oplossingen vorm kunnen geven. We willen ook een omgeving creëren waar bedrijven gestimuleerd worden om samen dit energiesysteem te ontwikkelen. Met het Smart Village Lab willen we de energietransitie ondersteunen door samenwerking te stimuleren en de brug te vormen tussen onderzoek en economie.

Frederik Loeckx, algemeen directeur Flux50: Energietransitie kan enkel lukken als we de gebruikers kunnen meekrijgen in het verhaal en hen zo veel mogelijk ontzorgen.  Wat ontzorgen net betekent is evenwel niet eenduidig.  Het is dan ook cruciaal dat we oplossingen  eerst kunnen toetsen vooraleer ze op de markt te brengen.  Een ‘proeftuin’ moet dan ook de ambitie hebben om net dat te doen:  de kloof tussen wat de klant wil en wat technologie kan bieden zo klein mogelijk maken.  Als Flux50 willen we dit soort locaties bekend maken en met elkaar verbinden.

Europese en Vlaamse Ondersteuning

De ontwikkeling van het Smart Village Lab werd mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met Flux50, de Vlaamse speerpuntcluster voor energie.  Zij ondersteunen de ontwikkeling van de proeftuin vanuit  het Interreg-project “RegEnergy” en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling “Smart Multi Energy Lab (SMEL)”, samen goed voor 1,1 miljoen Euro.
Voor de realisatie investeert de Vrije Universiteit Brussel 1,6 miljoen euro. Het onderzoek in het domein “energie en mobiliteit” wordt gecoördineerd door het team “EVERGi” binnen de VUB-onderzoeksgroep MOBI en gesteund door Europese Horizon2020 en Vlaamse ICON projecten.

 

Persrelaties

• Praktische coördinatie: Jörg Baeten, Communication manager, 0497 50 19 25 - jorg.baeten@flux50.com


• Inhoudelijke vragen: Jimmy Van Moer, Algemeen Directeur Green Energy Park  vzw, 0495 36 07 53 - jimmy.vanmoer@greenenergypark.be


Boilerplate

Green Energy Park

Green Energy Park vzw is opgericht in een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Ziekenhuis Brussel. Als Strategisch Proeftuincentrum, gelegen in het Researchpark van Zellik, stimuleert Green Energy Park de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en eindgebruikers door hen unieke proeftuinen of living labs aan te bieden waar ze hun innovatieve ontwikkelingen kunnen testen en verfijnen in een realistische omgeving. Met deze proeftuinen en haar kennis-, expertise- en opleidingscentrum wil Green Energy Park de brug vormen tussen onderzoek en economie. Green Energy Park legt haar focus in vier domeinen: “Energie en mobiliteit”, “Slimme regio’s”,  “Ziekenhuis van de toekomst” en “Biotechnologie”.
 

Flux50

Flux50 is de Vlaamse speerpuntcluster voor energie. Vlaanderen wil de samenwerking rond strategische belangrijke domeinen (speerpunten) bevorderen. Dit Vlaamse clusterbeleid is een initiatief van het Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO). Zo wil Flux50, met de steun van VLAIO, bruggen bouwen tussen onderzoek, innovatieve groeibedrijven en de beleidsmakers binnen de energiesector. Flux50 verenigt en mobiliseert 200 leden om de energietransitie technologisch te ondersteunen en de competitiviteit van Vlaanderen te vergroten. Met als uiteindelijk doel om in Vlaanderen een Smart Energy Regio te creëren en deze internationaal uit te dragen. Het baseert zijn activiteiten op 3 pijlers:
1. Informeren: opleiden en delen van kennis.
2. Innoveren: initiëren, stimuleren en ondersteunen van samenwerkingen over sectoren heen (zoals
energie, bouw en IT) in concrete projecten. Voor deze projecten voorziet VLAIO ook de nodige
ondersteuning en middelen.
3. Internationaliseren: promoten van de Vlaamse energie-industrie in het buitenland via de uitbouw van een internationaal netwerk.

IR CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel