Ruim helft apotheekbezoeken voor advies en uitleg over COVID-19

Ruim helft apotheekbezoeken voor advies en uitleg over COVID-19

Apothekers waarschuwen voor valse FFP2 mondmaskers

Meer dan 1 op 2 apotheekbezoeken heeft te maken met COVID-19. Apothekers worden nog steeds dagelijks drie keer meer telefonisch geraadpleegd voor advies en informatie dan in normale tijden. Daarmee blijven de apotheken in ons land een cruciale rol spelen in de informatievoorziening over corona. De apothekers krijgen echter nog steeds te weinig erkenning door de overheid als waardevol eerstelijns aanspreekpunt. De werkdruk, stress en schaarste aan beschermingsmateriaal blijven intussen zwaar wegen op de werking van onze apotheken. 

Dit blijkt uit de laatste peiling, afgenomen tussen 20 en 25 april, voor de VUB-barometer die twee keer per week de impact van Covid-19 op de Belgische apotheken onderzoekt. De barometer is een initiatief van Prof. Eline Tommelein van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 15 maart wordt wekelijks gepeild naar de toestand in de Belgische apotheken. Intussen nam 20% van alle Belgische apothekers minstens eenmaal deel aan de barometer.  De resultaten worden gedeeld met Sciensano en VIVEL, het Vlaams Instituut voor de eerstelijnsgezondheidszorg.

“We zien dat het aantal bezoeken aan de apotheek slechts licht gedaald is tegenover reguliere periodes.  Apotheken besteden hierdoor, zonder extra vergoeding, een significant aandeel van hun tijd aan het beantwoorden van adviesvragen in verband met COVID-19. We blijven daarom pleiten voor meer erkenning van hun inspanningen door de overheid,” aldus Prof. Tommelein van de Vrije Universiteit Brussel.  Zij volgt al sinds de uitbraak van de coronacrisis de apothekers in de eerste lijn op. Vandaag zijn verder 1 op 3 bezoeken aan de apotheker niet essentiële. Het aantal meldingen van verbale of fysieke agressie daalde gelukkig wel fors van 25% naar 8%.

Tekort aan handschoenen en contactloze thermometers is groot

Waar er in eerste instantie vooral tekorten waren aan alcohol, blijkt het tekort zich nu te verplaatsen naar handschoenen die slechts bij 1 op 3 apothekers beschikbaar zijn en vooral (contactloze) thermometers die in amper 4% van de apotheken te verkrijgen zijn. “Veel apothekers zijn in overleg met leveranciers, maar door de plotse grote vraag naar deze materialen op de internationale markt zal men ook hier extra geduld moeten uitoefenen,” zegt Prof. Tommelein.

De mondmasker-saga

Momenteel geven 30% van de apotheken aan nog steeds geen chirurgische maskers geleverd te krijgen via de geijkte kanalen. Recent kwam echter aan het licht dat grote partijen mondmaskers door bedrijven zijn vastgehouden en zelfs zijn verscheept naar het buitenland. “Als dit klopt, tart dit alle verbeelding. De eerste signalen die we opvangen zijn ook duidelijk: de maskers in de supermarkten zijn vaak type 1-maskers, maskers van de laagste kwaliteit. Bovendien worden ze zeker niet overal aangeboden aan prijzen onder de één euro.” De kassiersters aan de supermarkten maken uiteraard ook niet de tijd vrij om uit te leggen hoe een masker correct gebruikt moet worden. “Wij blijven benadrukken dat als mensen een beter kwalitatief masker met deskundige uitleg wensen, ze daarvoor bij hun apotheker moeten zijn”.

Thuislevering verviervoudigd

In alle apotheken worden doorgedreven maatregelen genomen om het voor zowel patiënten als zorgverleners veilig te houden. De apotheken die aan huis leveren doen dat vier keer vaker dan voor de COVID-19 crisis en garanderen zo dat iedereen zijn medicatie met voldoende begeleiding blijft ontvangen. Patiënten die verschillende chronische geneesmiddelen nemen kunnen zichzelf extra beschermen door aan hun apotheker te vragen een medicatieschema op te stellen. Zo winnen ze kostbare tijd bij een ziekenhuisopname, omdat het zorgteam dan onmiddellijk een overzicht heeft van de in te nemen medicatie.

Uit de bevraging blijkt nog dat vier op vijf apothekers bij elke levering van beschermingsmiddelen spontaan de zorgverleners in hun omgeving contacteren met de vraag of er nood is. “Ik vind dat ongelooflijk mooi om te zien, die solidariteit tussen zorgverleners,” zegt Prof. Tommelein.

Aantal corona-infecties daalt

Net zoals in de algemene populatie, daalt ook het aantal apothekers met een actieve corona-infectie. Ook het aantal apothekers dat thuis zit in zelfisolatie neemt af. “In Wallonië betreuren we wel het verlies van een 64-jarige apotheker. Het bevestigt dat iedereen die in de eerstelijn werkt een risico loopt,” besluit Prof. Tommelein.

 

Meer info

Prof. Eline Tommelein, Eline.Tommelein@vub.be, 0472 64 54 51

GF
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel