Rector VUB Caroline Pauwels ontvangt Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap

Rector VUB Caroline Pauwels ontvangt Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap

“De keuze voor engagement. Voor vrijheid, en voor tolerantie.”

Rector Caroline Pauwels heeft vandaag het Ereteken van de Vlaamse gemeenschap ontvangen. Op de Vlaamse feestdag van 11 juli reikt de Vlaamse regering eretekens uit aan mensen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt. Caroline Pauwels kreeg het ereteken overhandigd van minister-president van Vlaanderen Jan Jambon. “Dit ereteken voor Caroline Pauwels is een ereteken voor de keuze ergens voor te zijn. De keuze voor engagement. Voor vrijheid, en voor tolerantie. Voor vechten voor het leven.” Naast Caroline Pauwels ontvingen nog vier anderen het ereteken.

Caroline Pauwels is vereerd en blij met het ereteken. “Dit is een erkenning voor hoop en optimisme. Een aanmoediging om op te staan voor de vrijheid van meningsuiting, pers en onderzoek. Om op te staan voor verdraagzaamheid. Laten we als Vlaanderen een voorbeeld zijn.”

Minister-president van Vlaanderen Jan Jambon looft haar engagement: “Caroline Pauwels kiest er namelijk voor recht te staan. Zich uit te spreken voor een samenleving, vrij en rechtvaardig, waarin de mens centraal staat. Het is de keuze voor engagement, die ze ook van haar universiteit verwacht. De keuze om niet naar binnen te keren, maar als universiteit de samenleving te voeden die op haar beurt ook jou voedt.

Ze doet dat steeds met de waarden van de verlichting in de hand. Altijd op de barricaden voor de vrijheid van meningsuiting, pers en onderzoek. Want het denken, dat mag zich nooit laten onderwerpen. Het is de levensbron van vooruitgang voor mens en samenleving, en verdraagt bijgevolg geen dogma.”

Naast Caroline Pauwels kregen nog vier mensen het ereteken: afscheidnemend nieuwsanker van de VRT Martine Tanghe, sterrenchef Peter Goossens, programmamanager van het vaccinatiecentrum in Mechelen Katrijn Clemer  en Karel Van De Sompel, dia als CEO van België het ereteken in ontvangst nam namens Pfizer.

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel