Professor Romain Meeusen nieuwe Vicerector Internationaliseringsbeleid VUB

Professor Romain Meeusen nieuwe Vicerector Internationaliseringsbeleid VUB

Luk Van Langenhove nieuwe opdrachthouder voor internationale instituten en netwerken

Op woensdag 12 september maakte de Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel de benoeming bekend van Prof. dr. Romain Meeusen tot haar nieuwe Vicerector Internationaliseringsbeleid, en van Prof. dr. Luk Van Langenhove tot Opdrachthouder voor internationale instituten en netwerken. Prof. dr. Sonja Snacken, de onmiddellijke voorgangster van Romain Meeusen, treedt terug uit haar functie omwille van persoonlijke redenen.

Romain Meeusen  krijgt met zijn nieuwe functie de verantwoordelijkheid van één van de topprioriteiten van de Vrije Universiteit Brussel: internationalisering. Door een aantrekkelijk Engelstalig onderwijsportofolio, slaagt de VUB erin excellente internationale studenten en professoren aan te trekken. Het uitwisselen van ideeën, waarden en case studies is een verrijkende ervaring voor alle studenten. Onderzoekers zijn geïntegreerd in internationaal erkende onderzoeksteams.

De Vrije Universiteit Brussel telt in totaal vier vicerectoren:  Jan Danckaert (Onderwijs- en Studentenbeleid), Karin Vanderkerken (Onderzoeksbeleid), Hugo Thienpont (Innovatie- en Valorisatiebeleid) en nu dus Romain Meeusen. Hij neemt zijn vicerectorschap in eerste instantie op voor twee jaar teneinde de loopduur van zijn mandaat in lijn te brengen met dat van de andere vicerectoren. 

Luk Van Langenhove breidt door zijn benoeming het aantal opdrachthouders van de VUB uit van twee tot drie. De andere opdrachthouders zijn voormalig VUB-rector Paul De Knop (Opdrachthouder grote infrastructuurwerken) en Prof. dr. Robert Cleymaet (Opdrachthouder voor het Tandheelkundig Instituut). Als Opdrachthouder voor internationale instituten en netwerken wordt Luk Van Langenhove verantwoordelijk voor de coördinatie van zowel de bestaande internationale instituten van de VUB als de VUB-participatie aan internationale netwerken in antwoord op de vraag van de Franse president Macron om een “European University Network” te vormen. In het kader van dat laatste aspect staat hij ook in voor de follow-up van het Memorandum of Understanding en het Memorandum of Agreement met de universiteiten van Warwick en van Paris-Seine. 

-------------------------------------------------------------------------

Curricula Vitae

Romain Meeusen
Romain Meeusen is als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) van de Vrije Universiteit Brussel. Hij was in het verleden onder ander actief als hoofd van de vakgroep Menselijke Fysiologie van de faculteit LK en bekleedde verschillende leerstoelen, waaronder de Franqui leerstoel van de ULB in 2009. Binnen de faculteit was hij Vicedecaan Studentenbeleid (2012-2014) Vicedecaan (2014-2017) en waarnemend Decaan LK (2013-2014). Hij was sedert 2012 ook lid van de Senaat van de Vrije Universiteit Brussel en zetelde in de Onderzoeksraad en de Innovatie- en Valorisatieraad. 

Hij vervulde op (inter)nationaal vlak verschillende functies, zoals voormalig voorzitter van de Belgian Society of Kinesiology en de Belgian Federation of Sports Physiotherapy, en gaf meer dan 900 voordrachten op (inter)nationale wetenschappelijke bijeenkomsten. Hij is een voormalig lid van de raad van bestuur van het European College of Sport Science (ECSS) (2000-2013), en het American College of Sports Medicine (ACSM) (2010-2013), waar hij trouwens het eerste niet-Amerikaans lid werd van de Raad van Bestuur. In 2017 verkreeg hij een honorary Fellowship of the society for the promotion of Science in Japan. Hij was ‘Adjunct professor’ aan de Universiteit van Cairns (Australie) en aan de universiteit van Canberra (Australie (2018- ). 

Zijn ervaring in internationale onderzoeks- en bestuursactiviteiten en als gewaardeerd academicus binnen de Vrije Universiteit Brussel en de internationale academische gemeenschap maken hem uitermate geschikt om de komende twee jaar het internationaliseringsbeleid mee aan te sturen.

Luk Van Langenhove
Luk Van Langenhove behaalde als psycholoog en criminoloog zijn doctoraat aan de VUB in 1987. Na een loopbaan als onderzoeker aan de VUB en topambtenaar bij het Federale Ministerie voor Wetenschapsbeleid speelde hij op internationaal onderwijsvlak een hoofdrol als de founding Director van UNU-CRIS, het Institute for Comparative Regional Integration Studies van de United Nations University in Brugge, een post die hij behield tot september 2016. Momenteel is hij Academisch Directeur van het IES, dit naast verschillende andere aanstellingen. 

Het academische en politieke netwerk dat Van Langenhove gedurende jaren heeft opgebouwd in binnen- en buitenland en zijn niet aflatende inzet voor zijn alma mater, heeft er mee toe geleid dat de Vrije Universiteit Brussel samen met de alliantiepartner UGent aangeduid werd om de vernieuwde UNU-CRIS te versterken dat in 2017 van start ging. Ditzelfde netwerk maakt van Luk Van Langenhove als derde opdrachthouder van de Vrije Universiteit Brussel een waardevolle ondersteuning voor de internationaliseringsagenda van de universiteit.

Contacteer ons
Sicco Wittermans Woordvoerder, Persrelaties VUB
Sicco Wittermans Woordvoerder, Persrelaties VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel