Prijs De Maakbare Mens naar Levenseinde Informatie Forum

Prijs De Maakbare Mens naar Levenseinde Informatie Forum

VUB-prof en oprichter Wim Distelmans blij met erkenning

Op zondag 25 oktober neemt Levenseinde Informatie Forum, kortweg LEIF, de Prijs De Maakbare Mens in ontvangst. De organisatie wordt gelauwerd voor de morele moed die ze aan de dag legt om het recht op zelfbeschikking bij het levenseinde maximaal te garanderen. De prijsuitreiking vindt online plaats tijdens de Dag van De Maakbare Mens. VUB-professor Wim Distelmans is oprichter en voorzitter van LEIF is blij met de erkenning. “Niet onbelangrijk in de huidige tijden van onzekerheid met politieke volmachten en autoritaire, ondemocratische tendensen. Mensenrechten én patiëntenrechten blijken ook bij het levenseinde nog steeds pure luxe te zijn.”

De Prijs De Maakbare Mens wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die bijdraagt aan een beter begrip van de technologische ontwikkelingen op medisch vlak en de ethische en maatschappelijke vragen daarbij. Dit jaar bleek uit de longlist van ingestuurde kandidaten dat het maatschappelijk debat rond euthanasie en zorg bij het levenseinde zeer hoog op de agenda staat.

Zowel bij (terminale) patiënten, hun familieleden, de brede bevolking als bij artsen en andere zorgverleners is er vaak onduidelijkheid over wat wettelijk gezien wel en niet mogelijk is, en welke stappen kunnen worden genomen om de regie over het eigen levenseinde in handen te nemen. Daarnaast leeft er een groot maatschappelijk debat over mogelijke uitbreiding of inperking van het toepassingsgebied van de actieve levensbeëindiging. Denk aan de debatten rond dementie, levensmoeheid, het voltooide leven en psychisch lijden.

Daarom koos de jury uit de ingezonden kandidaten voor de Prijs De Maakbare Mens 2020 het LevensEinde InformatieForum als laureaat. De Maakbare Mens wil met deze prijs de drijvende krachten achter LEIF, veelal vrijwilligers, een hart onder de riem steken en in het bijzonder de LEIF-artsen huldigen voor de morele moed die ze aan de dag leggen om het recht op zelfbeschikking bij het levenseinde maximaal te garanderen.

 

Wie is LEIF?

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Als expertisecentrum organiseert LEIF de opleiding van de LEIFartsen, LEIFnurses en andere zorgverleners. Daarnaast zorgt LEIF voor duidelijke informatie voor het brede publiek via de LEIFpunten, een website en de LEIFlijn en wordt ondersteuning geboden bij, bijvoorbeeld, het opstellen van een wilsverklaring. LEIF weegt ook mee op het beleid en voert actief het maatschappelijke debat.

 

Reactie van LEIF

Wim Distelmans, voorzitter van LEIF, reageert: “LEIF, het LevensEinde InformatieForum, is bijzonder vereerd én ook verheugd als kersverse laureaat van de Prijs de Maakbare Mens 2020. Deze vooraanstaande prijs ondersteunt de inzet van de LEIFartsen, de LEIFnurses en LEIFconsulenten en niet in het minst van de talloze vrijwilligers van LEIF werkzaam in het steeds groeiend aantal LEIFpunten in Vlaanderen en Brussel. Maar het is vooral een grote erkenning van de aandacht én het respect van LEIF voor de keuzes, de wil en de zelfbeschikking van iedereen, zowel potentiële patiënten als zieke mensen, ongeacht hun achtergrond, educatie, ontwikkeling, overtuiging, status, cultuur, kleur, ... Niet onbelangrijk in de huidige tijden van onzekerheid met politieke volmachten en autoritaire, ondemocratische tendensen. Mensenrechten én patiëntenrechten blijken ook bij het levenseinde nog steeds pure luxe te zijn.”

 

De Prijs De Maakbare Mens

De Prijs De Maakbare Mens is een tweejaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een of meerdere personen of organisaties die een waardevolle bijdrage leverden aan het publieke debat over nieuwe medische technologieën. Met de prijs huldigt De Maakbare Mens vzw de laureaat en brengen we de maatschappelijke relevantie van het debat rond nieuwe medische technologieën onder de aandacht. Vorige laureaten waren Hetty Helsmoortel (2018), Petra De Sutter (2016), Stephanie Keustermans (2014), Patrick Allegaert en Annemie Cailliau (2012).

 

Jury

De jury voor de Prijs De Maakbare Mens 2020 bestaat uit:

  • Heidi Mertes, voorzitter van De Maakbare Mens en bio-ethica aan de UGent
  • Hetty Helsmoortel, wetenschapswatcher en laureate van de Prijs De Maakbare Mens 2018
  • Freddy Mortier, ethicus aan UGent en voorzitter van deMens.nu
  • Peter Deconinck, em. hoogleraar kinderchirurgie aan de VUB
  • Eva Rousselle, medewerker Vormingplus Gent-Eeklo en organisator Dag van de Filosofie

 

Meer informatie

Meer informatie over De Maakbare Mens: www.demaakbaremens.org

Meer informatie over LEIF: leif.be

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel