Palliatieve zorg verbetert kwaliteit van zorg voor ouderen met dementie en vermindert uitgaven

Palliatieve zorg verbetert kwaliteit van zorg voor ouderen met dementie en vermindert uitgaven

Doctoraat van Rose Miranda van onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde

Palliatieve zorg maakt een duidelijk verschil in het leven van ouderen met dementie: wie palliatieve thuiszorg krijgt, krijgt meer gepaste zorg aan het levenseinde en minder ongepaste. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van dr. Rose Miranda, verbonden aan de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB/UGent). Het onderzoek gaf ook aan dat palliatieve thuiszorg bij ouderen met dementie te weinig en te laat wordt opgestart.  Bovendien bleek dat de totale zorguitgaven lager waren als men palliatieve zorg thuis ontvangt.

Thuiswonende ouderen met dementie die ondersteuning kregen van een palliatief thuiszorginitiatief (bijvoorbeeld een palliatieve thuisbegeleidingsequipe) aan het einde van hun leven vaker zorg die men als gepast beschouwt. Zo kregen ze minder vaak mogelijks ongepaste of weinig zinvolle medicatie toegediend, werden ze minder naar het ziekenhuis overgebracht en ondergingen ze gemiddeld minder operaties in de laatste 14 dagen van hun leven. Bovendien was de kans om thuis te overlijden, wat voor een groot aantal mensen de voorkeur geniet, groter. Er is dus een duidelijk positief verband vastgesteld tussen palliatieve thuiszorg en gepastheid van zorg aan het levenseinde.

In het onderzoek werden de gegevens van ruim 23.000 thuiswonende ouderen met dementie geanalyseerd. Uit deze populatie heeft slechts een kwart gebruik gemaakt van palliatieve thuiszorg in de laatste twee jaar van hun leven. 1 op 3 kreeg deze specifieke zorg pas voor de eerste keer in de laatste 14 dagen van hun leven.

Tijdige palliatieve zorg bij thuiswonende ouderen met dementie betekent niet louter voor deze mensen een meerwaarde. Het verlaagt ook de totale directe medische kosten van de zorg, tot 30% minder uitgaven” stelt onderzoekster Rose Miranda: “Een warme oproep dus om meer in te zetten op palliatieve zorg.”

Volgens Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen blijft de aandacht voor vroegtijdige zorgplanning en vooral palliatieve zorg in de thuissituatie bij mensen met dementie onderbelicht. “Nochtans is dat een verantwoordelijkheid van elke hulpverlener. Sensibilisering in opleiding en training van hulpverleners die in de thuiszorg actief zijn, is volgens hem een blijvend aandachtspunt, willen we de zorgkwaliteit hoog houden.”

Meer info

GF
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel