Openbare toiletten in Brussel

Openbare toiletten in Brussel

VUB-masterthesis stelt dat een schoner Brussel begint bij haar publieke WC’s

Het tekort aan publieke toiletten wordt regelmatig in de media aangeklaagd, evenals de overlast die erin plaatsvindt. Lien Maes onderzocht voor haar thesis in de criminologische wetenschappen onder begeleiding van prof Lucas Melgaço het belang van publieke WC’s, de specifieke vormen van overlast die er zich in voordoen en hoe men deze kan inperken.

Maes: “Publieke toiletten dragen bij tot schonere, inclusievere en gebruiksvriendelijkere steden en zijn een hulpmiddel in de strijd tegen wildplassen. Brussel doet er dus goed aan hierin te investeren.”

Voor haar thesis ontving Lien Maes de N-Brussels Thesis Award van het BSI, het Brussels Studies Institute.

Het belang van het publieke toilet

Een eerste bevinding van de studie is dat publieke toiletten een belangrijke rol vervullen op vlak van persoonlijke hygiëne. Ze dragen ook bij tot schonere steden: ze zijn bvb. een hulpmiddel in de strijd tegen het wildplassen. Bovendien maken publieke toiletten steden gebruiksvriendelijker en inclusiever: de afstand die men kan afleggen in de stad wordt vergroot door de aanwezigheid van voldoende publieke WC’s.

Dat Brussel een tekort heeft aan openbare toiletten, dat is algemeen bekend.

En dat is problematisch, zo stelt Maes, “aangezien ze dienen om tegemoet te komen aan onze basisbehoeften binnen de openbare ruimte. Een aantal groepen worden extra getroffen door het tekort: daklozen, ouderen, vrouwen, mensen met een beperking, toeristen, enz. Dit tekort werd reeds op de kaart gezet door verschillende lokale projecten, zoals het Pispotfestival en de ‘open toiletten’ van Corvia vzw in Brussel of de acties van Plasactie vzw. Ook bestaan er een aanzienlijk aantal apps om mensen de dichtsbijzijnde WC te helpen vinden, zoals WC ASAPP, Freepee, Toilet Finder of Hoge nood. Maar vaak wordt het lage aantal publieke toiletten verantwoord door het feit dat publieke toiletten voor overlast zorgen.

Overlast

De tweede bevinding van de studie is dat er zich verschillende vormen van overlast voordoen in de Brusselse publieke toiletten. Het gaat zowel om sociale vormen van overlast door ongewenste groepen en gedragingen – bvb. Druggebruik, als fysieke overlast door afval, tags, urinegeur, vandalisme, etc.

Maes: “Deze vormen van overlast hebben tot gevolg dat het beperkt aantal toiletten dat ter beschikking wordt gesteld voor velen ook nog eens ontoegankelijk worden.”

Schonere stad met crime prevention: toiletpersoneel en onderhoud

Maes kon in haar studie aantonen dat er crime prevention technieken kunnen worden toegepast op publieke toiletten, bijvoorbeeld door het creëren van meer zichtbaarheid of door de aanwezigheid van een toiletdame of -heer. Daarnaast helpen regelmatig onderhoud en snelle reparaties tegen overlast.

Maes: “Door de toiletten sneller te repareren in geval van defect, wordt er vanuit de stad het signaal gegeven dat het om belangrijke voorzieningen gaat. Aangezien publieke WC’s een hoog kostenplaatje hebben, dienen alternatieve pistes verkend te worden, zoals het openstellen van WC’s in publieke gebouwen of het opzetten van een netwerk aan reeds bestaande toiletten door handelaren. Dit netwerk bestaat ondertussen en was een initiatief van de Hartelijke handelaren vzw.”

Het onderzoek

Voor dit onderzoek werden de ‘openbare’ toiletten geobserveerd, beheerd worden door de stad Brussel. De toiletten die als openbaar toegankelijk worden beschouwd, maar zich bevinden in semiopenbare ruimten zoals trein- en metrostations werden niet in dit onderzoek opgenomen. In deze studie werden verschillende methoden van kwalitatieve dataverzameling gebruikt. Maes voerde niet-participerende observaties en een participerende observatie uit, goed voor 8 uur observatie. Zij nam semigestructureerde interviews af met verantwoordelijken voor de Brusselse openbare toiletten en beknopte interviews met andere respondenten (bv. handelaars met een zaak in de buurt van een van de openbare toiletten). Er vonden 16 interviews plaats.

Link naar een video over het onderzoek: https://www.facebook.com/BrusselsStudiesInstitute/videos/484425406585041/

 

Contact

Lien Maes

0477 791 468

[email protected]

Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel