Onderwijs over duurzame ontwikkeling voor elke student

Onderwijs over duurzame ontwikkeling voor elke student

Milieu, maatschappelijke transities, internationaal recht, racisme, gezondheidszorg, sport, ethiek

Met de start van het nieuwe academiejaar stelden duizenden studenten hun programma opnieuw samen. Opvallend is dat de opleidingen steeds duurzamer kleuren. Vicerector onderwijs en studentenbeleid professor Jan Danckaert. “Onderwijs over én voor duurzame ontwikkeling laat onze studenten reflecteren over, en werken aan een leefbare wereld – nu en in de toekomst, hier en elders.”

Door het inzetten op duurzame ontwikkeling, wil de Vrije Universiteit Brussel haar onderwijs toekomstbestendig maken, want complexe maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste en sociale ongelijkheid zullen niet minder vaak voorkomen. “Met een kwaliteitsvol aanbod rond duurzaamheid – een van de 23 acties van onze universiteit haar duurzaamheidsactieplan – vormen we de professionals, beleidsmakers en consumenten van de 21e eeuw,” vat Danckaert samen.

Onderwijsexperts Marc Vandersteen en Inez Hoeijmakers en beleidsmedewerker Lisa Wouters ondersteunen al jaren de integratie van duurzame ontwikkeling in VUB-opleidingen. Ter illustratie delen ze enkele pertinente successen, al is de lijst met opties veel langer. In de bijlage staan zeven voorbeelden.

 

Onderwijs over duurzame ontwikkeling voor elke student

“Dat er al heel wat mogelijk is aan de VUB, is geen verrassing,” zo vertelt professor Waldo Galle, academisch coördinator voor duurzaamheidstransities aan onze universiteit. “Vanuit hun maatschappelijk engagement en vrij onderzoek hebben heel wat docenten kennis verzameld over duurzaamheidsuitdagingen.” Via hun onderwijs delen zij die kennis met studenten. Maar Galle nuanceert: “De weg tot die kennis is moeilijk te vinden”. Daarom verkennen het Vicerectoraat Onderwijs- en studentenbeleid en de VUB Duurzaamheidskerngroep samen de mogelijkheden om vakken die bijdragen aan duurzame ontwikkeling zichtbaarder te maken, bijvoorbeeld met een SDG-label in de opleidingsfiche of wie weet het diplomasupplement.

 

Leren ‘over’ en ‘voor’ een betere wereld

Maar om studenten voor te bereiden op de huidige en toekomstige uitdagingen is meer nodig dan alleen kennis. Ook inzichten en vaardigheden wapenen de professionals, beleidsmakers en consumenten van de 21e eeuw. “Tot die inzichten kom je niet alleen,” klinkt het bij onderwijsondersteuner Julie Debrauwere. “Interdisciplinariteit is de sleutel tot leren ‘over’ duurzame ontwikkeling. Door bruggen te slaan naar andere disciplines voel je de complexiteit en verbreden studenten hun wereldbeeld,” legt ze uit. “Tegelijk vereist duurzame ontwikkeling actie,” stelt collega Linde Moriau. “Creatief denken, prototypes bouwen en die in de praktijk testen, is nodig om te leren ‘voor’ duurzame ontwikkeling”. De campussen van de VUB en het kosmopolitische Brussel zijn daarom een uitstekende leeromgeving voor duurzame ontwikkeling.

 

Een mooi voorbeeld is Reason and Engage, The Struggle Against Racism

Redelijk Eigenzinnig, of Reason and Engage, diept elk jaar een maatschappelijk vraagstuk uit. Dit jaar is dat: 'The Struggle Against Racism'. Een jaar lang werken studenten uit verschillende opleidingen en disciplines aan een project met en voor een Brusselse organisatie en tasten daarbij de grenzen van hun denken af. Het vak geeft studenten ook de kans praktijkervaring op te doen, het onderzoeks- en werkveld te leren kennen en een concreet engagement aan te gaan.

In de bijlage staan nog 7 voorbeelden.

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel