Nieuwe VUB-studie onderzoekt existentieel welbevinden tijdens coronacrisis

Nieuwe VUB-studie onderzoekt existentieel welbevinden tijdens coronacrisis

Hoe zinvol vinden we het leven tijdens deze periode van crisis?

Het COVID-19 virus bedreigt niet alleen onze fysieke gezondheid, maar ook hoe we ons leven ervaren en zin geven aan ons bestaan. Met een grootschalig onderzoek willen wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met onderzoekers van de UGent de impact van de coronacrisis op het existentieel welbevinden van burgers in kaart brengen.

Concreet willen de onderzoekers weten hoe burgers, zoals u en ik, deze periode emotioneel ervaren, hoe ze daarmee omgaan, hoe het hun gezondheid en slaap beïnvloedt, maar vooral ook hoe zin wordt gegeven aan hun leven of hoe het hun existentiële levenservaring tekent, en of deze periode ook een kans biedt om hier sterker uit te komen. Zijn ze gelukkig, of juist verdrietig?  Praten ze met familie of vrienden over hun problemen? Hoe ervaren mensen zichzelf, de eigen verbondenheid met anderen, het werk,… Heeft het leven een andere betekenis gekregen? Wordt er meer nagedacht over de grote thema’s in het leven, zoals de betekenis van het bestaan, de dood en de eigen vrijheid?

“Wanneer de gewone gang van zaken en manier van leven worden onderbroken, vaak door een ernstige gebeurtenis zoals een pandemie in dit geval, leidt dat tot existentiële crisissen: mensen reflecteren over hun gedrag van voor die gebeurtenis en vragen zich af of ze wel het juiste pad hebben bewandeld en of ze na de crisis op dezelfde manier verder willen gaan. Zo’n denkproces leidt vaak tot verandering in hoe het leven betekenis krijgt”. Met de resultaten van dit onderzoek wil de VUB nieuwe inzichten bieden in de gevolgen van de coronalockdown op het existentieel welzijn, zowel individueel als maatschappelijk, en bijdragen aan  de ontwikkeling van programma’s om het algemeen welzijn in crisissituaties in de toekomst te verbeteren.

De vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands via https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9AcAPhE3vCQUnTT *

*Indien de link niet correct zou werken, dient u best de link in een andere web-browser of in een incognito-venster te openen.

De vragenlijst is ook beschikbaar in het Engels: https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9AAcpZNnSNKpAup Dit onderzoek is een initiatief van de onderzoeksgroep Affective sciences, Existential Well being and Neuroplasticity, Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking met de Universiteit Gent, onderzoeksgroep Media, Innovation and Communication Technologies, Department of Communication Sciences, Ghent University.

Contactgegevens van de onderzoekers zijn verkrijgbaar bij de persrelaties van de VUB of via Existential.Wellbeing@vub.be

PE
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel