Nieuwe VUB spin-off drijft software-innovatie in hogere versnelling

Nieuwe VUB spin-off drijft software-innovatie in hogere versnelling

Met weave.ly kan iedereen softwareprototypes bouwen én testen

De VUB is een nieuwe spin-off rijker. Het baanbrekende platform weave.ly stelt niet-technici in staat om zonder programmeren volledig functionele softwareprototypes te bouwen zoals mobiele applicaties, dashboards, nieuwe frontends op bestaande backend systemen of IoT systemen. Bovendien verzamelen deze prototypes automatisch bruikbaarheidsgegevens om het nieuwe product te testen. Weave.ly stelt op die manier bedrijven in staat om snel nieuwe digitale producten te maken en hun digitale ideeën te valideren vooraleer ze te lanceren  en dus ook vóór bedrijven er grote budgetten en middelen aan toewijzen.

Florian Myter, mede-oprichter weave.ly: “80% van nieuwe of vernieuwende softwareprojecten mislukken binnen een jaar. Dat komt door het feit dat men vandaag van een innovatief softwareproduct eerst een werkende versie nodig heeft, vooraleer men het product grondig kan gaan testen. Dat is duur en tijdrovend. Met weave.ly kan je eerst testen voor te lanceren.”

Weave.ly is een spin-off van het Software Languages Lab van de VUB, onder leiding van prof. Wolfgang De Meuter. Het is opgericht door twee voormalige doctoraatsonderzoekers: Florian Myter en Jesse Zaman. De spin-off bouwt voort op Jesse Zamans doctoraatsthesis waarin hij een platform ontwikkelde waarmee niet-technische mensen snel webapplicaties kunnen bouwen, zoals mobiele apps, door "software legoblokken" aan elkaar te klikken met behulp van visuele drag & drop-componenten, en waarbij men geen enkele regel programmeercode hoeft te schrijven.

De spin-off heeft deze technologie nu aangepast en kan nu twee problemen tegelijkertijd oplossen.

Zaman: “Met weave.ly kunnen bedrijven nu prototypes ontwikkelen zonder te hoeven programmeren, en dus tegen een fractie van de kosten die ze normaal zouden moeten maken. Bovendien tracken weave.ly prototypes automatisch een breed scala aan usability metrics, zoals click heatmaps, eye tracking, time-on-task, time-on-page, enz, wat onschatbare inzichten en feedback oplevert met betrekking tot de validatie van het nieuwe digitale product.”

Prof. De Meuter voegt hieraan toe: “Dankzij weave.ly is innovatie en softwareontwikkeling niet langer voorbehouden aan de happy few met codeervaardigheden.”

De spin-off werd opgericht met ondersteuning van het vicerectoraat Innovatie & Valorisatie en de IOF-raad (Industrieel OnderzoeksFonds) van de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens de onderzoeksfase kon het softwareplatform verder worden ontwikkeld met steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en Innoviris. Weave.ly is een Start [email protected] start-up.

Contact:

Florian Myter

[email protected]

0496446119

https://weave.ly

VUB Software Languages Lab

Het Software Languages Lab (SOFT) is een onderzoekslab binnen het Departement Computerwetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Het Software Languages Lab werd in 2009 opgericht en onderzoekt het ontwerp, de implementatie en de toepassing van programmeertechnologie ter ondersteuning van het software engineering proces. https://we.vub.ac.be/nl/software-languages-lab

VUB Vicerectoraat Innovatie & Valorisatie

De missie van het vicerectoraat Innovatie & Valorisatie is het creëren van een positieve impact op de samenleving door het valoriseren van wetenschappelijke onderzoek. De werking wordt ondersteund door het multidisciplinaire team van VUB TechTransfer. Zij streven ernaar om de onderzoeksexpertise van de universiteit te verbinden met de samenleving en de industrie. En doen dit dit samen met partners VUB Foundation en Crosstalks. https://www.vub.ac.be/innovatie

WE
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel