Nieuwe VUB-enquête onderzoekt eenzaamheid bij studenten in het hoger onderwijs

Nieuwe VUB-enquête onderzoekt eenzaamheid bij studenten in het hoger onderwijs

Recent getuigden verschillende jongeren dat ze zich door deze tweede lockdown en het gebrek aan sociale contacten met vrienden, medestudenten en familie slecht in hun vel voelen. Professor Martine Van Puyvelde van de Vrije Universiteit Brussel start daarom een nieuw onderzoek naar eenzaamheid bij studenten en de invloed die aanrakingen en relatievorming hierop hebben. Deelnemen kan op https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_88rSit101gAYrg9

De survey peilt onder meer naar de relationele status van respondenten, hun ervaringen en attitudes tegenover fysiek contact, de mate waarin ze zich verbonden voelen met anderen en hun gebruik van sociale media, alcohol, medicatie en drugs tijdens deze lockdown en voor de coronacrisis. De vragenlijst is gericht op bachelor -en masterstudenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten. Invullen duurt ongeveer 30 minuten.

Prof. Van Puyvelde licht verder toe: Vorig academiejaar voerden we een studie uit bij eerstejaarsstudenten naar onder meer eenzaamheid, het belang dat ze hechten aan fysiek contact, de beleving van relationeel welzijn, emotieregulatie en de manieren waarop ze afleiding of rust zoeken. Toevallig viel dat onderzoek samen met de uitbraak van de COVID-19-pandemie en toen al bleek uit de resultaten dat eenzaamheid een belangrijk probleem was onder jongeren. Daarom willen we met deze nieuwe studie studenten opnieuw een stem geven, maar deze keer met de idee van preventie in het achterhoofd. Bovendien willen we meer precies te weten komen welke aspecten van welzijn met de gebruikelijke leefsituatie van de student te maken hebben, welke met COVID-19 te maken hebben en waar de twee elkaar precies versterken. Maar vooral, en dat is het allerbelangrijkste, willen we meer inzicht krijgen in wat mogelijke kwetsbaarheden zijn alsook krachten om eenzaamheid bij studenten preventief aan te pakken.”

Meer info
Prof. dr. Martine Van Puyvelde
mvpuyvel@vub.be
0495/23 95 43

PE
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel