Nieuwe UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie

Nieuwe UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie

Namens de Vrije Universiteit Brussel en in samenwerking met UNESCO en de Vlaamse UNESCO Commissie in België zal Prof. Dr. Maurice de Greef de nieuwe UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie realiseren, die in het kader van het UNITWIN/UNESCO Chairs Programme is opgericht (https://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme). De leerstoel maakt onderdeel uit van de vakgroep Educatiewetenschappen van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen. De inaugurele rede zal plaatsvinden in september van dit jaar.

Prof. Dr. Maurice de Greef is gastprofessor “Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden” aan de Vrije Universiteit Brussel en is gepromoveerd op onderzoek naar de impact van volwasseneneducatie. In samenwerking met Maastricht University heeft hij 70 onderzoeken betreffende de impact en succesfactoren van volwasseneneducatie in meer dan 100 gemeenten en 8 landen gerealiseerd. Daarnaast begeleidt hij op lokaal, regionaal en Europees niveau instellingen en gemeenten om educatieve, welzijns- en onderwijsdiensten voor kwetsbaren in de samenleving te verbeteren. Hij was bestuurslid van de landelijke vereniging van non-formele educatie en verantwoordelijk voor de landelijke conferenties over volwasseneneducatie. Daarnaast was hij bestuurslid van de landelijke LVO (Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs).

 

De kracht van volwasseneneducatie

De hedendaagse samenleving wordt nog steeds geconfronteerd met groepen kwetsbare inwoners, die armoede en sociale exclusie riskeren. De noodzaak voor een hernieuwde strategie gericht op het bevorderen van sociale inclusie en werkgelegenheid voor kwetsbare volwassenen blijft bestaan. Ondanks dat volwasseneneducatie (VE) ondersteunend kan zijn voor duurzame ontwikkeling en er voor kan zorgen, dat onder andere de gezondheid, het welzijn, de sociale inclusie en werkgelegenheid bevorderd worden, zijn er nog steeds kwetsbare volwassenen in veel landen in de wereld die niet deelnemen aan of geen mogelijkheid hebben tot deelname aan VE. Daarom is investering in de bewustwording van de meerwaarde van VE en (potentiële) infrastructuur van VE belangrijk. De UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie zal meer kwantitatief onderzoek en duurzame monitoring betreffende de impact van VE realiseren. Daarnaast zal de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie samenwerking tussen verschillende levensdomeinen bevorderen om meer financiële mogelijkheden en innovatieve trajecten voor het leren van volwassenen mogelijk te kunnen maken.

 

Meer informatie: Prof. Dr. Maurice de Greef: Maurice.De.Greef@vub.be

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel