Nieuwe tool VUB-wetenschapper helpt steden gevolgen van klimaatverandering beter op te vangen

Nieuwe tool VUB-wetenschapper helpt steden gevolgen van klimaatverandering beter op te vangen

Model toont waar in Brussel extra groene ruimte kan worden voorzien om droogte en wateroverlast hoofd te bieden

De toenemende droogte, een groter risico op overstromingen en riooloverstorten (rioolwater dat bij zware neerslag direct naar de rivier in plaats van waterzuivering vloeit) veroorzaakt door de klimaatopwarming vormen in het bijzonder een grote uitdaging voor steden omdat er vaak weinig onbebouwde oppervlakte is waar dat water in de natuur kan opgevangen en gestockeerd worden. Het WETSPA-Urban model dat kersvers dr. Nahad Helmi ontwikkelde voor zijn doctoraat in de ingenieurswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel helpt steden nu kosten-batenanalyses te maken van mogelijke voorzorgsmaatregelen, zoals meer groenruimte, en toont ook meteen de gebieden aan waar die het best geïmplementeerd worden.

Het model helpt vooral om juiste locaties aan te duiden voor groene infrastructuur in steden, zoals groene daken, regentuinen, groene straten, enz., waardoor meer water kan infiltreren of gestockeerd worden. Het model kan ondersteuning geven aan waterkwaliteitsbeheer, overstromingsplanning of droogteplanning. Deze natuur-gebaseerde oplossingen hebben daarnaast ook positieve effecten op het welzijn van stedelingen, denk maar aan de hitte-eilanden die op die manier gereduceerd kunnen worden,” legt prof. hydrologie Ann van Griensven uit, die het onderzoek als promotor begeleidde.

Brussel als testcase
Het WETSPA-Urban (Water and Energy Transfer between Soil, Plants and Atmosphere)-model werd ontwikkeld binnen de onderzoeksgroep hydrologie van de VUB en combineert gegevens over natuurlijke afstroming met simulaties van stedelijke afwatering voor riolen en een hydrologisch gedetailleerd infiltratiemodel. De tool maakte kaarten met aanbevelingen. De simulaties met deze aanbevelingen tonen aan dat een slimme toepassing van groene infrastructuur een grote positieve impact heeft, vooral bij kleinere meer frequente overstromingen. In het doctoraat wordt het model toegepast op de Roodebeek in het Brussels Gewest.  Door Low impact development toe te passen op 16 % van het Roodebeek deelstroomgebied, een van de meest geurbaniseerde gebieden in het Woluwedeelstroomgebied, kan de overstroming daar met 85% verminderd worden.

Van Griensven: “Het verhinderen van overstromingen heeft ook impact op de droogte waarmee wij nu te maken hebben – omdat groene infrastructuur helpt om meer regenwater te laten infiltreren of te stockeren wat later gebruikt kan worden, bij voorbeeld voor stedelijke landbouw.”

Het doctoraat wordt nu verder gezet in de vorm van een innovatiemandaat (VLAIO). Binnen dit kader gaat de onderzoeksgroep ook samenwerken met Aquafin rond een nieuwe testcase in Tervuren.

Contact:
Ann van Griensven (promotor)
0484 76 16 96
Ann.Van.Griensven@vub.be

IR
Contacteer ons
Ann van Griensven Professor hydrologie
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Ann van Griensven Professor hydrologie
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel