Nieuwe leerstoel ontwikkelt bedrijfsstrategieën voor circulaire economie

Nieuwe leerstoel ontwikkelt bedrijfsstrategieën voor circulaire economie

Donderdag 13 september inhuldiging VBO-Leerstoel 'Transitioning Belgian Companies into Circularity'

De Vrije Universiteit Brussel en de Université libre de Bruxelles lanceren samen met het Verbond van Belgische Ondernemingen de Leerstoel  'Transitioning Belgian Companies into Circularity'.  Zij wordt bekleed door mobiliteitspecialist Cathy Macharis van de VUB en bio-ingenieur Wouter Achten van de ULB. Het hoofddoel van de Leerstoel is om bij te dragen aan de transitie van ondernemingen naar de circulaire economie dankzij een wetenschappelijk kader. De inhuldiging vindt plaats in de zetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen, Ravensteinstraat 4, Brussel.

De leerstoelhouders Cathy Macharis en Wouter Achten willen een multidimensionaal evaluatiemodel ontwikkelen voor de mogelijkheden die de circulaire economie ondernemingen biedt.  Ondernemingen krijgen een reeks criteria en strategieën aangeboden om hun producten en diensten te herbekijken, zodat ze beter in de circulaire economie kunnen integreren.

De leerstoel zal tien ondernemingen selecteren om de evaluatiemethode en het transitiekader naar een circulaire economie  te bespreken. Deze worden uitgewerkt en toegepast bij drie  geselecteerde ondernemingen voor een case study, waarbij de bedrijven begeleid zullen worden.

Daarnaast worden er drie seminaries georganiseerd om het project en de bestudeerde instrumenten te presenteren. De bevindingen worden gepubliceerd in wetenschappelijke publicaties en in verschillende cursusmaterialen.

Programma

15u00
Ontvangst

 

Voorstelling van de Leerstoel
'Transitioning Belgian Companies into Circularity'
door dhr. Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

 

Waarom deze leerstoel aan de VUB?

door professor Caroline Pauwels, Rector van de VUB
 

Waarom deze leerstoel aan de ULB?

door professor Yvon Englert, Rector van de ULB
 

Voorstelling van het programma van de Leerstoel
Het belang van de circulaire economie en van het onderzoek in dit kader door de leerstoelhouders professor Cathy Macharis van de VUB en professor Wouter Achten van de ULB

 

16u00

Receptie

 

 

Meer info

Cathy Macharis, Cathy.Macharis@vub.be, 02-614 83 03

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel