Nieuwe app VUB-wetenschappers helpt wateroverlast beter te voorspellen en aan te pakken

Nieuwe app VUB-wetenschappers helpt wateroverlast beter te voorspellen en aan te pakken

Brusselse participanten gezocht om “FloodCitiSense app” te testen tijdens pilootstudie

Het zomert volop en dat doet ook de kans op (stevige) warmte-onweders sterk stijgen. Bovendien zullen deze onweders door de opwarming van de aarde alleen maar krachtiger worden en dus nog vaker zorgen voor wateroverlast en schade. Momenteel is het nog niet mogelijk om lokale wateroverlast precies in te schatten.  Daarom ontwikkelde een internationaal team van onderzoekers onder leiding van VUB-professor Boud Verbeiren een app die regenval monitort en zo burgers maar ook steden en gemeenten helpt adequater te reageren op hevige regenbuien.

De “FloodCitiSense”-app die tot stand kwam binnen het gelijknamige project gebruikt zowel wetenschappelijke data als input van burgers over regenval en mogelijke overstromingen.  Gebruikers kunnen in de app dan de regenval in hun omgeving aangeven aan de hand van gebruiksvriendelijke iconen die elk staan voor een verschillende intensiteit van regenval, gaande van overstromingen in parken of rivieren tot verstoppingen van riolen. Op die manier worden risicogebieden in kaart gebracht.

Brussel als testlandschap

Om een zo optimale werking van de app te garanderen voor de toekomst, wordt de toepassing momenteel uitgerold in 3 pilootsteden in Europa: Brussel, Rotterdam en Birmingham.

“Op dit moment zit het project nog in de ontwikkelingsfase en hebben we nood aan een zo groot mogelijk aantal gebruikers om de app in de praktijk uit te proberen en feedback te geven. Alleen zo kunnen we de tekortkomingen opsporen en de toepassing verbeteren, zodat die uiteindelijk kan bijdragen aan betere aanpak en preventie van wateroverlast. De hevige buien van de voorbije weken hebben nog maar eens aangetoond dat steden en gemeenten dringend werk moeten maken van hun waterbeheer” verklaart Prof. Boud Verbeiren.

Voor deze fase zijn de onderzoekers dus nog op zoek naar zoveel mogelijk Brusselaars die de app gedurende ten minste een aantal weken  willen gebruiken, testen en vervolgens evalueren aan de hand van volgende korte online vragenlijst (tot 10 juli 2020).

Geïnteresseerden kunnen de app zowel via de AppStore als de Playstore downloaden, maar er is ook een web-versie is beschikbaar.  

FloodCitiSense is een Europees project dat wordt gefinancierd door Innoviris in het kader van het JPI Urban Europe programma en gecoördineerd door het departement ‘Hydrologie en Waterbouwkunde’ van de VUB. De Brusselse universiteit werkt voor dit onderzoek samen met TU Delft, Imperial College London, IIASA, Disdrometrics, VUB SMIT-imec, LGiU en de Staten Generaal van het Water in Brussel (EGEB).

Voor meer informatie:

Boud Verbeiren

Boud.Verbeiren@vub.be

0490 52 25 52

http://www.floodcitisense.eu/

IR
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel