Nieuw VUB-onderzoek peilt impact van tweede lockdown op slaap

Nieuw VUB-onderzoek peilt impact van tweede lockdown op slaap

Internationaal slaaponderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en het Slaaplaboratorium van Brugman wees uit dat de eerste lockdown een negatieve invloed had op onze slaap, met onder meer een verdrievoudiging van het aantal slapeloosheidsklachten. Om na te gaan of deze tweede lockdown ook een effect heeft op onze slaap en of het gebrek aan sociale en/of knuffelcontacten met familie, vrienden, enz. invloed kan hebben op het opkomen of instandhouden van slapeloosheidsklachten, starten de wetenschappers nu een grootschalig vervolgonderzoek. Deelnemen kan via https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_55cS323c6W6ESbj.

De vragenlijst peilt onder meer naar de slaapgewoontes, de behoefte aan fysiek contact, het mentaal welzijn en de familiale situatie van de respondenten. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. De enquête is beschikbaar in het Nederlands en Frans op https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_55cS323c6W6ESbj.

"De resultaten van de eerste bevraging toonden aan dat de lockdown tijdens de lente van 2020 weldegelijk onze slaapgewoontes heeft veranderd, met een toename van de slapeloosheidsklachten en dat vooral bij vrouwen, werknemers in contactberoepen en COVID-patiënten. Verrassend is wel dat een klein percentage mensen ook beter sliep beter in deze omstandigheden en dat de intensiteit van de klachten bleek af te nemen met de leeftijd. Met deze vervolgenquête hopen we meer inzicht te krijgen of deze slaapklachten ook aanhouden, minder of meer voorkomen en wat de impact is van het gebrek aan sociaal contact op onze slaap” aldus prof. Olivier Mairesse.

PE
Contacteer ons
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel