Mobiliteit na COVID-19 crisis

Mobiliteit na COVID-19 crisis

Minder pendelen, meer buiten bewegen en meer plaats voor fietsers

Om inzicht te krijgen in de impact van de coronamaatregelen op het mobiliteitsgedrag in België voerde de onderzoeksgroep MOBI van de Vrije Universiteit Brussel onderzoek naar het verplaatsingsgedrag. “De resultaten geven weer dat vooral de fiets, en met name de elektrische fiets, aan populariteit wint. De grote verliezer is het openbaar vervoer,” meldt onderzoekster Alice De Séjournet.

Bevindingen:

 • Drie kwart van de bevraagden pendelde niet tijdens de lock-down
 • 40% gaf aan om dat ook niet te zullen doen nadat de maatregelen worden versoepeld, vooral omdat thuiswerk verplicht of mogelijk is binnen het bedrijf
 • 55% van de personen die wel opnieuw pendelen gaf aan dat even vaak te zullen doen als voor de lock-down, 40% van hen wil minder vaak pendelen.
 • Voor de pendelaars blijft het wagengebruik op hetzelfde niveau als voordien. Vooral wandelen (19%) en fietsen (13%) stijgen in modaal aandeel, ten koste van het gebruik van openbaar vervoer, waarbij het opvalt dat elektrisch fietsen populairder wordt.
 • Respondenten gaven aan minder het openbaar vervoer te zullen gebruiken, gaande van metro (-39%) tot trein (-12%).
 • 65% van de respondenten gaven aan tijdens de lock-down naar buiten te gaan met als enige doelstelling actief te bewegen en 52% van de bevraagden geeft aan meer naar buiten te gaan om te bewegen na het versoepelen van de maatregelen dan ze voordien deden.

Bevindingen mobiliteitsgedrag voor shoppingdoeleinden

 • 10% van de respondenten bestelde voor de eerste keer bereide maaltijden voor levering of afhaling 
 • 10% deed voor de eerste keer online boodschappen.
 • 25% deed meer dan gewoonlijk online boodschappen en
 • 65% gaf aan minder dan gewoonlijk naar de winkel te gaan.
 • Ook voor non-food wordt aangegeven dat men na de maatregelen minder naar de winkel zal gaan en meer online zal bestellen voor thuislevering.
 • 20% van de bevraagden zal bij het openen van de horeca meer uit eten gaan dan voordien en 1 op 3 zal dat minder doen.

Wat met het openbaar vervoer?

De survey onderzocht ook het (her)gebruik van het openbaar vervoer. “Het openbaar vervoer is duidelijk de grote verliezer. Ook in het buitenland kan men deze tendens vaststellen, waarbij men met een terugval naar 40% van vroegere capaciteiten rekent. Bij de resultaten van onze survey valt wel op dat de meeste gebruikers het belangrijk vinden om de bezettingsgraad van het openbaar vervoer te kennen. Het blijkt de meest overtuigende maatregel om gebruikers terug te laten opstappen, meer nog dan het dragen van mondmaskers. De openbaar vervoer maatschappijen zouden met het leveren van deze informatie dus wel een deel van hun klanten kunnen terugwinnen, “ aldus prof. Lieselot Vanhaverbeke, coördinator van de enquête

De toekomst 

Prof. Cathy Macharis, co-directeur MOBI: “Deze crisis kan een kantelpunt worden naar een duurzamer mobiliteitssysteem.  Drie kwart van de respondenten geeft ook aan dat deze crisis een goede opportuniteit is om het beleid inzake mobiliteit en openbare ruimte te veranderen. 60% van de respondenten is akkoord met het geven van meer ruimte aan voetgangers en fietsers ten koste van wagens, 25%  is daar expliciet tegen. Ook betuigt 50% steun voor het afsluiten van schoolomgevingen voor wagens voor en na schooltijd, terwijl 1 op 3 hiertegen is. De helft van de respondenten is overtuigd dat een duurzamer mobiliteitssysteem zal helpen om de globale klimaatdoelstellingen te halen.”

De antwoorden van 614 respondenten werden geanalyseerd, met een goede vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen en een overrepresentatie van hoogopgeleiden. De studie werd zowel in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gevoerd.

Contact:

Cathy Macharis

Co-directeur MOBI

[email protected]

0479/39.55.49

 

 

IR ES
Contacteer ons
Cathy Macharis Co-directeur MOBI
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Cathy Macharis Co-directeur MOBI
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel