Migranten tellen? Kijk op Facebook

Migranten tellen? Kijk op Facebook

Big data biedt scherper zicht op migratiestromen

Sinds 2002 is het aantal mensen die hun land hebben verlaten met 49% toegenomen. Vandaag bedraagt hun aantal 3,4% van de wereldbevolking. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren verder zal stijgen als gevolg van onder meer bevolkingsgroei, conflicten en klimaatverandering. Maar om deze ontwikkeling adequaat te kunnen volgen, zijn volgens Ahmad Wali Ahmad-Yar van de Vrije Universiteit Brussel innovatieve manieren van datavergaring nodig.

Het verzamelen van data over migratiestromen is tot nog toe vooral het domein van overheden en internationale organisaties. Migratie-experts, beleidsmakers en onderzoekers maken zich echter in toenemende mate zorgen over de kwaliteit van deze data. Ze wijzen erop dat deze ‘traditionele’ data inconsistenties bevatten, en niet in staat zijn gebleken recente veranderingen in migratiestromen te voorspellen. Bovendien weerspiegelen deze statistieken migratie op een erg beperkte manier. De nadruk ligt steeds op vluchtelingen, internationale studenten, gezinshereniging en – al dan niet legale – arbeidsmigratie, terwijl er in werkelijkheid tal van andere factoren in het spel zijn.

 

Kloof dichten tussen data en werkelijkheid

Doctoraatstudent Ahmad Wali Ahmad-Yar van de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt in hoeverre nieuwe technologische ontwikkelingen de kloof tussen de ‘traditionele’ data en de werkelijkheid kunnen dichten. “Het doel van mijn doctoraatsonderzoek is om de hiaten te identificeren en te categoriseren in de meeste relevante gegevensbronnen, zoals internationale migratiestroomstatistieken van UN DESA, OESO, IOM, Eurostat, UNHCR, EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions), EU-LFS (European Union Labour Force Survey) en Eurobarometer. Hiervoor gebruikte ik de methodologie van systematische review. Ik beoordeel de data op definities, achterliggende drijfveren, manier van meten, demografie, geografie en de beschikbaarheid van data in tijd.

 

Vooral het gebruik van big data lijkt veelbelovend. Zo onthullen gegevens van Facebook in 2018 dat er 273 miljoen migranten op de wereld leven. Dat getal komt dicht in de buurt bij de officiële schatting van de Verenigde Naties uit 2017 van 258 miljoen migranten. Dit voorbeeld laat zien hoe nieuwe technologie bestaande data kan verrijken. Wali Ahmad-Yar beschrijft in zijn onderzoek hoe de mogelijkheden – maar ook de beperkingen – van big data nationale overheden, de Europese Unie en de Verenigde Naties kunnen helpen beter beleid te maken dat ten voordele komt van zowel overheden als migranten.

 

MEER INFO

Ahmad.Wali@vub.be

+32465202917

ES
Contacteer ons
Sicco Wittermans Persrelaties en woordvoerder, Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans Persrelaties en woordvoerder, Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel