Met afvalwater tegen droogte

Met afvalwater tegen droogte

VUB onderzoekt of gezuiverd afvalwater via ondergrondse infiltratie landbouw kan helpen

De voorbije jaren werd Vlaanderen geconfronteerd met lange en intense periodes van droogte. Terwijl de natuurlijke waterbronnen dan onder druk staan, is de vraag naar water voor de landbouw op zulke momenten juist erg groot. Bodemkundige Dienst van België, Boerennatuur Vlaanderen, Aquafin en onderzoeksgroep hydrologie van de Vrije Universiteit Brussel onderzoeken nu of gezuiverd afvalwater via ondergrondse infiltratie soelaas kan bieden.

Prof. Marijke Huysmans: “Aquafin zuivert in zijn meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties jaarlijks 800 miljoen m³ huishoudelijk afvalwater tot beekwaterkwaliteit. Dat is een enorme hoeveelheid die na zuivering in het oppervlaktewater wordt geloosd maar eigenlijk veel potentieel heeft als alternatieve waterbron. Als we in Vlaanderen willen evolueren naar een duurzaam en robuust watersysteem, is hergebruik van gezuiverd afvalwater zelfs essentieel. Door het in te zetten voor irrigatie in de landbouw en het vast te houden in het landschap, sluiten we de watercyclus en gaan we verdroging tegen.”

Omgekeerde drainage

In Molenbeersel (Kinrooi) bouwen de projectpartners van ‘Subirri’ een pilootsite voor subirrigatie die bestaat uit enkele landbouwpercelen naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Subirrigatie is een techniek waarbij water in de bodem van een perceel wordt gebracht via een ondergronds infiltrerend buizennetwerk. Eigenlijk is het een drainagesysteem waarvan de werking wordt omgedraaid. Het water wordt in de drains geleid en infiltreert in de bodem via de openingen in de drains. De bodem wordt natter en het grondwaterpeil stijgt. Op die manier krijgen de gewassen voldoende vocht, wat de oogst ten goede moet komen.

Subirrigatie is op zich een eenvoudige techniek. De combinatie met het hergebruik van gezuiverd afvalwater maakt dit project speciaal. Concreet wordt onderzocht:

  • wat de impact is op het grondwaterpeil en het waterpeil in de waterlopen;
  • wat de impact is op de waterkwaliteit van het grondwater en de waterlopen;
  • wat de impact is op de bodem;
  • hoe efficiënt de techniek is in vergelijking met de gangbare bovengrondse irrigatie;
  • wat de impact is op de oogst en de kwaliteit van de gewassen;
  • hoe de consument staat tegenover het hergebruik van gezuiverd afvalwater.

Het ‘Subirri’-project loopt nog tot eind februari 2023 en wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Limburg. Het is een project van LEADER Kempen en Maasland. Complementair loopt tot maart 2024 het VUB Interdisciplinary research project “Re-use of treated wastewater for irrigation and groundwater recharge: Environmental impacts and public perception”, gefinancierd door de Vrije Universiteit Brussel.

Meer informatie:

Prof. Marijke Huysmans (VUB) voor vragen over grondwater en waterkwaliteit: [email protected]

Tom Coussement (BDB) voor vragen over subirrigatie en de waterproblematiek in de landbouw:

[email protected]

Birte Raes (Aquafin) voor vragen over afvalwaterzuivering:

[email protected]

Steve Meuris (Boerennatuur Vlaanderen) voor vragen over de betrokkenheid van landbouwers/de landbouwsector

[email protected]

IR
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel