Meertaligheid als opdracht, VUB-prof Rudi Janssens

Meertaligheid als opdracht, VUB-prof Rudi Janssens

Vrijdag boekvoorstelling en panelgesprek over vierde Brusselse taalbarometer

De vierde uitgave van de Brusselse taalbarometer is weer van de hand van VUB-prof Rudi Janssens. Deze editie bevestigt de complexiteit van het Brusselse taalbeeld dat niet in eenvoudige lineaire evoluties te vatten is. Wat wel duidelijk is, is dat taalkennis een essentieel element is in het omgaan met taaldiversiteit. Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving is niet alleen een gegeven, maar vormt tegelijk een permanente uitdaging op weg naar een meer inclusieve samenleving. Vandaar de titel van dit vierde taalbarometeronderzoek: Meertaligheid als opdracht.

De taalbarometer, gerealiseerd in opdracht en met de steun van de Vlaamse Overheid en BRIO, is al aan zijn vierde uitgave toe. In 1997 legde Prof. Dr. Witte de basis voor dit onderzoek. Met de derde staatshervorming kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vorm met eigen instellingen, een parlement en regering, en werden gemeenschappen en gewesten verder uitgetekend. Toch was het duidelijk dat de Brusselse bevolking niet louter uit beide traditionele taalgroepen bestond, maar onder invloed van internationale migratie een multiculturele en meertalige stad was geworden. Het taalbarometeronderzoek wil een overzicht bieden van het taalgebruik en de taalverschuivingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de manier waarop vanuit de specificiteit van het Brusselse model met deze taaldiversiteit wordt omgegaan.

Deze laatste uitgave heeft niet de pretentie het volledige taalgebruik in Brussel en alle mechanismen erachter in kaart te brengen, maar biedt een aantal aanknopingspunten voor verder onderzoek en beleid. In dat opzicht wil het ook een werkboek zijn, een uitdaging voor wetenschappers, praktijkmensen en beleidsmakers om de relatie tussen het taalgebruik en de maatschappelijke context verder uit te diepen en op zoek te gaan naar manieren om met de Brusselse taaldiversiteit om te gaan.

Het taalbarometeronderzoek en het boek ‘Meer-taligheid als opdracht’ wordt op vrijdag 14 december met reacties van Minister Gatz en een panelgesprek voorgesteld in Cinéma Palace (Anspachlaan 85, 10000Brussel) in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel.

 

PROGRAMMA:
12:45 - 13:00 Onthaal
13:00 - 13:20 Inleiding, Prof. Dr. Dimokritos Kavadias
13:20 - 14:00 Voorstelling van de 4de BRIO-taalbarometer, Prof. Dr. Rudi Janssens
14:00 - 14:20 Reactie Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
14:20 - 15:15 Panelgesprek met Anne Posma, Hilde De Smedt, Gunther Van Neste, Luk Van Mensel, Grégor Chapelle
15:15 - 15:30 Interventie vanuit Huis van het Nederlands Brussel
15:30 - 15:45 Vragenronde vanuit het publiek
15:45 - 17:00 Receptie

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel