Manifest Nederlandstalige universiteiten en hogescholen Brussel

Manifest Nederlandstalige universiteiten en hogescholen Brussel

Inzet op betaalbare en kwaliteitsvolle koten

De problematiek rond studentenhuisvesting die de jongste weken bijzonder actueel is, speelt ook in de hoofdstad. Brussel is met meer dan 100.000 studenten de grootste studentenstad van het land. Brik – Student in Brussel vzw, het Vlaamse samenwerkingsverband tussen de Nederlandstalige universiteiten en hogescholen in Brussel, waaronder de Vrije Universiteit Brussel, stelde daarom een manifest op met aanbevelingen.

“Het is dringend tijd voor actie,” licht directeur Jurgen Ral van Brik - Student in Brussel toe. “Als we niet snel met alle partijen aan tafel zitten en een duidelijk plan opstellen, dreigt er een crisis binnen de sector van studentenhuisvesting.”

Door de wirwar aan onduidelijke spelregels verdwijnen veel bestaande (en vaak betaalbare) kamers van de markt.

“Daarom vragen we de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om op korte termijn een duidelijk wettelijk kader op te stellen dat inzet op betaalbare en kwaliteitsvolle kamers,” zegt Ral.

De jongste jaren springen privé-investeerders in de bres om het tekort aan koten weg te werken, maar zij creëren vooral kamers binnen het luxesegment. Zo kost een kot in Brussel gemiddeld 490 euro per maand.

“De kost van studentenhuisvesting bedraagt ongeveer één derde van de totale leef- en studiekosten van een student,” weet Ral. “Als we studeren in Brussel democratisch willen houden, moeten studentenkamers betaalbaar zijn. We vragen investeerders dan ook om meer basiskamers met gedeelde voorzieningen te ontwikkelen.”

Ook de 19 Brusselse gemeenten kunnen een rol opnemen in het dossier.

Stem de gemeentelijke regels af op die van het Gewest,” vraagt Ral. “Nu verschillen al die regels, wat het erg moeilijk maakt voor kleinere kotbazen om te investeren in hun pand en te voldoen aan alle vereisten.”

 “Investeren in studentenhuisvesting is investeren in het Brussel van vandaag én morgen. Met onze aanbevelingen steken we de hand uit naar alle partners om samen deze uitdaging aan te gaan,” besluit Ral.

Brik – Student in Brussel vzw is een Vlaams samenwerkingsverband tussen Vrije Universiteit Brussel, Erasmus Hogeschool Brussel, Odisee, LUCA School of Arts en KU Leuven campus Brussel, met doorlopende steun van de Vlaamse overheid.

In de bijlage vindt u alle concrete aanbevelingen in het Manifest voor hedendaagse, betaalbare en kwaliteitsvolle studentenhuisvesting.

Gelieve bij de foto de credit “Lies Engelen” te gebruiken.

Meer informatie:
Jurgen Ral – directeur Brik – 0472/13.06.14
Liesbeth Bernolet – projectmedewerker Brik – 0485/68.73.21

CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel