Luchtkwaliteit in Brussel: VUB-expertenlijst

Luchtkwaliteit in Brussel: VUB-expertenlijst

“Ademruimte”-seminarie in Week van de Mobiliteit

Luchtkwaliteit is een actueel thema. In aanloop naar de Europese Week van de Mobiliteit, die aanstaande zondag wordt afgetrapt met Autovrije Zondag, sturen wij u een lijst van experten die met dit thema bezig zijn. Onderaan vindt u ook informatie over het “Ademruimte”-seminarie dat de VUB rond de luchtkwaliteit in Brussel organiseert op woensdag 19/9 en waarop deze onderzoekers en burgerinitiatieven elkaar stimuleren.

Nils Hooftman  - Elektrotechniek en Energietechniek - Luchtvervuiling door wagens: brengen de nieuwste voertuigtechnologieën verbetering?

Nils Hooftman verdedigde recent zijn doctoraat in de Ingenieurs-wetenschappen, getiteld: ‘The road towards a zero-emission transportation system by 2050’. Zijn werk focust op de werkelijke emissies van personenwagens, het modelleren van de uitstoot van broeikasgassen door de wegtransportsector en de levenscyclusanalyse (LCA) van personenwagens. Hooftman werkt nu verder op het thema voertuigemissies en de bijdrage van de automobielsector aan het veranderende klimaat.

Tel :  +32-2-6293666

Gsm : +32 (0) 485/807 197

E-mail : Nils.Hooftman@vub.ac.be

 

Svend Bram  - Fijnstof emissies bij biomassaverbranding

Svend Bram is professor aan de vakgroep Industriële Ingenieurswetenschappen en actief in de onderzoeksgroep BURN. Hij doet onderzoek naar nieuwe energietechnologie met focus op flexibele warmtekrachtkoppeling en energieproductie op basis van biomassa. Hij beschikt over een labo voor het opmeten van fijn stofemissies bij verbranding

Tel :  +32-2-6148251

E-mail : Svend.Bram@vub.ac.be

 

 

Kobe Boussauw  - Welriekend maar toch bereikbaar? Over het verband tussen luchtkwaliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid in Brussel

Kobe Boussauw is professor stedenbouw en ruimtelijke planning. Zijn analytisch en beleidsondersteunend onderzoek binnen de onderzoeksgroep Cosmopolis focust op de onderlinge relaties tussen mobiliteit, planning en de gebouwde omgeving. Centrale thema’s in zijn werk zijn nabijheid als ruimtelijke kwaliteit, stedelijke leefbaarheid en duurzaamheid.

Tel :  +32-2-6293511

E-mail : Kobe.Boussauw@vub.be

 

Bas de Geus - Menselijke Fysiologie

Fysieke activiteit in stedelijke omgeving: beter wel of niet?

Bas de Geus is professor aan de vakgroep Menselijke Fysiologie. Onderzoek: Pendelen met de fiets & Gezondheid. Teveel mensen in onze Westerse samenleving doen te weinig aan fysieke activiteit. Dagelijks pendelen met de fiets geeft de mogelijkheid om dit probleem op te lossen. Deze onderzoekslijn kijkt naar de positieve (gezondheidsbevorderend effect van fysieke activiteit) en negatieve (invloed van luchtvervuiling en verkeersongeval) effecten van fietsen voor transport op de gezondheid.

Tel: +32-2-6292754

GSM: 0478539753

E-mail: bas.de.geus@vub.ac.be

 

 

Meer informatie over Ademruimte

Ademruimte. VUB-bootcamp over luchtkwaliteit in Brussel

woensdag, 19 september, 2018 - 12:30

U-Residence, VUB Campus te Etterbeek, Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Elsene

Je vindt het programma op

www.vub.ac.be/events/2018/ademruimte-vub-bootcamp-over-luchtkwaliteit-in-brussel

 

De VUB zet sterk in op onderzoek naar luchtkwaliteit. Verschillende burgerinitiatieven mobiliseren zich tegelijkertijd, en met succes, voor schone lucht in de stad. Om de multidisciplinaire kruisbestuiving tussen onderzoekers en burgerinitiatieven te stimuleren, organiseren we op 19 september een bootcamp over luchtkwaliteit in Brussel. Wat weten we over de lucht die we inademen? Hoe kunnen burgerinitiatieven en wetenschappelijk onderzoek elkaar versterken? En wat is de impact op beleidsniveau? Samen vergroten we het draagvlak voor luchtkwaliteit in Brussel om beleidsvormers tot actie aan te zetten.

 

PROGRAMMA

12:30-13:00: Onthaal

13:00-13:25: Sarah Hollander (Leefmilieu Brussel - BIM): Luchtkwaliteit in het Brussels Gewest: hoe staan we ervoor en welke acties worden genomen

13:25-13:45: Nils Hooftman (VUB - Elektrotechniek en Energietechniek): Luchtvervuiling door wagens: brengen de nieuwste voertuigtechnologieën verbetering?

13:45-14:05: Svend Bram (VUB - Industriële Ingenieurswetenschappen): Fijnstof emissies bij biomassaverbranding

14:05-14:25: Kobe Boussauw, Nicola da Schio & Joren Sansen (VUB - Geografie): Welriekend maar toch bereikbaar? Over het verband tussen luchtkwaliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid in Brussel

14:25-14:45: Tim Cassiers (BRAL): Luchtkwaliteitsmetingen door burgers

14:45-15:10: Pauze

15:15-15:35: Bas de Geus (VUB - Menselijke Fysiologie): Fysieke activiteit in stedelijke omgeving: beter wel of niet?

15:35-15:55: Annekatrien Verdickt (FilterCaféFiltré): Hoe moeten we de wetenschap naar de mensen brengen en hoe kunnen we burgers betrekken?

15:55-17u00: Slotdebat met Els Ampe (Open Vld), Pascal Smet (sp.a), Dirk De Block (PVDA) en Lotte Stoops (Groen). Gemodereerd door Marleen Wynants (Crosstalks).

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel