Live bekendmaking resultaten rectorverkiezingen VUB

Live bekendmaking resultaten rectorverkiezingen VUB

Dinsdag 5 mei – 11 uur

Rector Caroline Pauwels is de enige kandidaat om zichzelf op te volgen bij de VUB. Maar heeft ze genoeg stemmen gehaald bij de academici, studenten en personeelsleden? En zo ja, wat zijn haar plannen met de Vrije Universiteit Brussel voor de komende vier academiejaren? U kunt het dinsdag 5 mei vanaf 11 uur live volgen op www.vub.be/rectorverkiezing.

 

PROGRAMMA

11.00 Verwelkoming

11.01 Bekendmaking resultaten door voorzitter van de verkiezingscommissie Miguel De Jonckheere

11.10 Toespraak Caroline Pauwels

11.20 Slotwoord VUB-voorzitter Eddy Van Gelder

 

Na afloop is er voor de audiovisuele media een mogelijkheid tot interviewen met inachtneming van social distance. Interviews voor gedrukte media kunnen op afspraak en op afstand. Contactpersoon is woordvoerder Sicco Wittermans.

 

Verkiezing startte op 20 april

De officiële procedure van kandidaatstelling voor de rectorverkiezingen startte midden januari. Gewoon hoogleraren en buitengewoon hoogleraren die voor onbepaalde duur voltijds verbonden zijn aan de Vrije Universiteit Brussel konden zich volgens het regelement tot 27 februari kandidaat stellen.

Er kan gestemd worden van 20 april tot en met 4 mei. Stemmen mogen zowel het academisch personeel, het administratief-technisch personeel als ook de studenten. Ook het ziekenhuispersoneel van UZ Brussel brengt haar stem uit.

Het mandaat van rector start aan het begin van het academiejaar in september, duurt vier jaar en is eenmaal hernieuwbaar. Voor Caroline Pauwels zou het dus het tweede en laatste mandaat zijn.

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel