Leerstoel over dialoog tussen auteur en tekstverwerker

Leerstoel over dialoog tussen auteur en tekstverwerker

Alexandra Saemmer bekleedt Lorand Chair Intermedialiteit

De VUB-onderzoeksgroep CLIC – Centre for Literary and Intermedial Crossings – verwelkomt dit semester professor Alexandra Saemmer als eerste CLIC Lorand Chair Intermedialiteit. Alexandra Saemmer is gespecialiseerd in digitale literatuur en bekijkt vanuit dit perspectief de wisselwerkingen tussen schrijver, schrijfsoftware en digitale platforms. In het academiejaar 2020/21 zijn in het luik ‘onderzoek’ twee ‘leerstoelen’ opgericht: de Lorand Chair in Intermediality Studies en de Lonnoy Chair in Multilingualism Studies. Alexandra Saemmer haar CV staat in de bijlage

Alexandra Saemmer is professor informatie- en communicatiewetenschappen en co-directrice van het CEMTI laboratorium aan de Universiteit Parijs 8 in Frankrijk. Haar onderzoeksprojecten richten zich op de semiotiek en esthetiek van digitale media, lezen en schrijven op digitale platforms. Ze is auteur en redacteur van verschillende boeken en artikelen over digitale teksten, en ze schrijft ook 'papieren' poëzie en fictie in het Duits en Frans, en digitale poëzie en fictie op Facebook. U vindt meer informatie via de volgende link: https://cemti.univ-paris8.fr/?alexandra-saemmer

Prof. Saemmer zal de komende vier maanden aan de VUB te gast zijn, ook al maakt COVID-19 het tegenwoordig onmogelijk dat ze in levende lijve in Brussel aanwezig is.

In het kader van haar gastdocentschap zal Prof. Saemmer twee publieke lezingen en een workshop geven. Gelieve het voorlopige programma met meer informatie en abstracts van de lezingen als bijlage te vinden.

 

De Engelstalige inaugurale lezing ‘“What’s on your mind?” – A Literary Dialogue with the Machine-Computer’ vindt plaats op woensdag 24 februari om 19u00. Meer info: https://clic.research.vub.be/en/inaugural-lecture-of-the-clic-lorand-chair-intermediality-alexandra-saemmer-0

De leerstoelen Lorand Chair in Intermediality Studies en de Lonnoy Chair in Multilingualism Studies zijn opgericht uit de legaten Lorand en Lonnoy, die beheerd worden door VUB Foundation.

 

VUB Foundation

De VUB Foundation werft filantropische fondsen bij bedrijven, organisaties en particulieren. Het beleid van de fondsenwervende dienst van de VUB steunt op de overtuiging dat elke filantropische gift maatschappelijke return krijgt. Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug.

Informatie en interviews via persrelatie VUB

LW CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel