AFGELAST Koningin Mathilde buigt zich samen met Brusselse studenten over duurzamere bedrijfswereld

AFGELAST Koningin Mathilde buigt zich samen met Brusselse studenten over duurzamere bedrijfswereld

Dinsdag 20 oktober 2020 – 9u30 – Solvay Brussels School – Franklin Rooseveltlaan 42, 1050 Brussel

Aanstaande dinsdag brengt koningin Mathilde een werkbezoek aan de studenten bedrijfskunde en economie van de Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB), Solvay Business School (VUB), ICHEC Brussels Management School en de Université Saint-Louis-Bruxelles. Het bezoek maakt deel uit van een reeks ontmoetingen tussen de koningin en studenten rond de transitie naar een duurzamere bedrijfswereld en de rol van de nieuwe generatie bedrijfsleiders hierin.

Noot voor de pers: U bent van harte welkom om het bezoek van koningin Mathilde bij te wonen. Meer praktische info en het gedetailleerde programma vindt u onderaan.

Duurzaamheid staat centraal in het onderwijsprogramma van de Solvay Business School (VUB). Er werd een onderwijsmodule rond het thema ingericht. Hierbij werd rekening gehouden met het interdisciplinaire karakter van het onderwerp en mogelijke beslissingsondersteunende systemen. Er is ook een cursus over duurzame mobiliteit en logistiek, die geïntegreerd is in het wetenschappelijke werk van onderzoekscentrum MOBI dat focust op onder meer mobiliteit/logistiek en wil bijdragen aan de transitie naar een duurzamere mobiliteit. Binnen dit interdisciplinair onderzoekscentrum is academisch en onderzoekspersoneel aan het werk van zowel de Solvay Business School als het departement Engineering van de VUB; goed voor meer dan 40 jaar expertise, 150 projecten over 5 jaar , 16 lopende Europese projecten en meer dan 120 mensen.

De Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB) draagt bij tot het engagement van de ULB rond duurzame ontwikkeling. In het kader van dat engagement werden binnen de faculteit verschillende initiatieven genomen, zoals het plan "Duurzame Ontwikkeling @ SBS-EM" dat in 2017 met steun van het Fonds Ernest Solvay gelanceerd werd om duurzame ontwikkeling in de verschillende onderwijsprogramma's te integreren. De Solvay Brussels School of Economics and Management ontwikkelde hiervoor een volledig nieuwe pedagogische aanpak rond "thematische trajecten", waarbij verschillende cursussen die binnen een opleiding hetzelfde aspect van duurzame ontwikkeling behandelen worden samengebracht. Dit stimuleert de samenwerking tussen docenten en zorgt voor multidisciplinaire, coherente en geïntegreerde opleidingen. Verder werden binnen de bacheloropleiding Handelsingenieur vakken ingericht rond bijvoorbeeld energie, circulaire economie, menselijke ontwikkeling en de mens op het werk. Sinds dit academiejaar is er voor de eerstejaars een nieuw inleidend vak over duurzame ontwikkeling en biedt de universiteit ook twee nieuwe masteropleidingen aan (master in business economisch en master in management science).   

ICHEC, dat zich bewust is van haar taak om de managers van morgen te vormen en op te leiden, heeft een lange traditie op vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzame ontwikkeling en gelijkheid in de Noord-Zuid betrekkingen. Deze fundamentele thema’s zijn weerspiegeld in de waarden van de instelling (“Respect”, “Solidariteit” en “Integriteit”) en zijn geïntegreerd in haar onderwijsvisie. Zo zijn er binnen ICHEC twee vakgroepen die specifiek aan deze thema's zijn gewijd: "Nouveaux Business Models Durables " en “Développement et Gestion Nord-Sud”. Sinds enkele jaren zijn ICHEC, haar studenten en medewerkers betrokken bij verschillende projecten met een sterke maatschappelijke impact die wortels hebben in haar eigen gemeenschap en buiten de landsgrenzen.

De Université Saint-Louis - Bruxelles is gespecialiseerd in zowel onderwijs als onderzoek in de mens- en sociale wetenschappen. Sinds 2017 is er binnen de instelling ook een raad voor duurzame ontwikkeling die erop gericht is aandacht voor het leefmilieu te integreren in alle doelstellingen en opdrachten van de universiteit. Daarnaast wil de raad de academische gemeenschap meer bewust maken van de grote hedendaagse uitdagingen op vlak van duurzame ontwikkeling, te beginnen met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn afgekondigd. Deze raad wordt voorgezeten door Delphine Misonne, adviseur van de rector op vlak van duurzame ontwikkeling. De Université-Saint-Louis-Bruxelles heeft onlangs de integratie van duurzame ontwikkeling in haar opleidingen tot een van haar belangrijke strategische prioriteiten op het gebied van onderwijs gemaakt. 

Noot voor de pers:
U bent van harte welkom om het bezoek van koningin Mathilde aan de Brusselse studenten bedrijfskunde en economie bij te wonen. Het gedetailleerde programma vindt u onderaan. U kan ter plaatse uiteraard spreken met de aanwezige studenten. Gelieve uw komst vooraf te melden bij Sicco Wittermans, VUB persrelaties (sicco.wittermans@vub.be of 0473/96 41 37) en hem tevens uw accreditatiegegeven te bezorgen (voornaam, naam, nummer perskaart, geboortedatum en titel). U krijgt geen toegang zonder geldige perskaart.

Praktische info:

 • Datum: 20/10/2020 om 9u30
 • Locatie: Solvay Brussels School, Franklin Rooseveltlaan 42, 1050 Brussel
 • Programma (onder voorbehoud van wijzigingen omwille van het coronavirus)
  • 10u: aankomst koningin
  • 10u15: toespraak koningin
  • 10u25: bezoek aan workshop
  • 11u15: Ronde tafel “Should Business tick all the boxes? Evolution versus disruption towards sustainable business models”, voorgezeten door Hare Majesteit
  • 11u30 : einde bezoek koningin

 

Voor meer informatie:
Sicco Wittermans
sicco.wittermans@vub.be
0473/96 41 37

Aurelie Rousseaux
aurelie.rousseaux@ulb.be
0477/56 78 87
 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel