Jan Danckaert volgt Caroline Pauwels op

Jan Danckaert volgt Caroline Pauwels op

Rector ad-interim van de Vrije Universiteit Brussel tot start academiejaar 22-23

Vicerector onderwijs- en studentenbeleid Jan Danckaert volgt als ad-interim rector Caroline Pauwels op. Caroline Pauwels legde verleden week noodgedwongen haar taken neer door ziekte. Samen met de vicerectoren Karin Vanderkerken voor onderzoeksbeleid, Romain Meeusen voor internationaliseringsbeleid en Hugo Thienpont voor innovatie- en valorisatiebeleid zal Jan Danckaert het beleidsplan en de prioriteiten van Caroline Pauwels verder uitrollen. Tegelijk worden ook de verkiezingen voor een nieuwe rector georganiseerd. De ambtstermijn van deze laatste zal bij de start van het nieuwe academiejaar 2022-23 aanvangen.

Jan Danckaert (°1964) is professor fysica en actief binnen de faculteiten Ingenieurswetenschappen en Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen en maakt sinds 2016 deel uit van het team van vicerectoren rond Caroline Pauwels. Onder zijn leiding als vicerector onderwijs- en studentenbeleid heeft hij volop ingezet op blended learning, de integratie van face-to-face en online onderwijs. Daarnaast liet hij de VUB als eerste Vlaamse universiteit de nieuwe instellingsbrede review van de NVAO met positief resultaat doorlopen. In haar beoordelingsrapport was de commissie erg te spreken over de kwaliteitscultuur en de manier waarop studenten kunnen participeren in het bestuur.

Jan Danckaert zal zich de komende maanden prioritair toeleggen op de werking van EUTOPIA European University, de alliantie van tien universiteiten in Europa, de verdere groei van de VUB als referentie op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, de kordate aanpak en preventie van ongewenst grensoverschrijdend gedrag en het welzijn van personeel en studenten.

 “Het is met gemengde gevoelens dat ik als rector ad-interim de taken van Caroline Pauwels opneem. Wij betreuren ten zeerste haar vertrek door ziekte maar zullen de beleidsprioriteiten die haar zo nauw aan het hart liggen met gedrevenheid en toewijding verder uitvoeren. Ik dank daarbij de raad van bestuur en in het bijzonder mijn collega-vicerectoren voor het vertrouwen dat zij mij schenken. We gaan als een team verder om Caroline’s visie op de Vrije Universiteit Brussel als Urban Engaged University te realiseren.” aldus Prof. dr. Jan Danckaert.

 

Meer info

Voor interviews met Jan Danckaert contacteer de persrelaties van de VUB.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel