Islam en kritisch denken - Moussem & VUB Crosstalks

Islam en kritisch denken - Moussem & VUB Crosstalks

Online reeks - maandelijks vanaf 26.01.01 - NL, FR & EN

Vanaf dinsdag 26 januari lanceren het nomadische kunstencentrum Moussem en VUB Crosstalks de online reeks getiteld "Islam en kritisch denken". Een programma dat aantoont dat, de islam in de geschiedenis ook gevoed en bevraagd werd door filosofen en dissidenten, en dat er tot op heden een boeiende debatcultuur leeft die haaks staat op de idee van een 'zuivere', onveranderlijke religie. Gerenommeerde internationale specialisten bieden via lezingen en publicaties toegang tot deze rijke filosofische en intellectuele traditie. We starten de reeks met auteur en onderzoekster Hela Ouardi. De eerstvolgende gasten in het programma zijn Michiel Leezenberg, Leïla Tauil en Silvia Naef.

 

Islam en kritisch denken #1: Hela Ouardi

online vanaf 26.01: www.crosstalks.net en www.moussem.be

Lezing: Rendre l'islam à l'Histoire / De islam terugschenken aan de geschiedenis

Tekstpublicatie: L’islam à l’épreuve de son Histoire 

In haar lezing getiteld Rendre l'islam à l'Histoire vertelt Hela Ouardi over haar historisch onderzoek, waarin ze  de historische ontstaansgeschiedenis analyseert , meer bepaald de stichtingsperiode van de islam. Een woelige politieke periode die duidelijk minder rooskleurig is dan veel moslims het voorstellen. Het ontstaan van het kalifaat in die periode markeert volgens Ouardi de geboorte van de politieke islam, waarvan de gevolgen tot vandaag voelbaar zijn. 

Hela Ouardi doceert Franse literatuur en beschaving aan de universiteit van Tunis - Faculteit Letteren, Kunsten en Humane wetenschappen. Ze is ook geassocieerd lid van het Laboratoire d'Études sur les Monothéismes van het Centre national de la recherche scientifique in Parijs. Haar recente werk richt zich op de beginperiode van de islam, en is gebaseerd op breed historisch onderzoek van de bronnen van de soennitische en sjiitische moslimtraditie. Zij is de auteur van Les derniers jours de Muhammad (Albin Michel, 2016). Momenteel spitst haar onderzoek zich toe op het bewind van de eerste vier kaliefen van de islam (bekend onder moslims als de "kaliefen die het rechte pad bewandelen en de waarheid volgen"). Ze wijdt er een reeks van vier historische verhalen aan, getiteld Les Califes maudits (De vervloekte kaliefen), waarvan de eerste twee volumes (La Déchirure en A l'ombre des sabres) in 2019 zijn verschenen (Albin Michel).

Meer info: https://www.moussem.be/nl/event/12247/-islam-en-kritisch-denken-1-hela-ouardi

 

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel