Inauguratie Emile Verhaeren Leerstoel

Inauguratie Emile Verhaeren Leerstoel

Prof. Kris Hardies over hoe ongelijkheden en sociale normen samenhangen

woensdag 12 mei 2021 om 16u via teams

Vandaag geeft prof. Kris Hardies zijn inaugurale rede van de Emile Verhaeren Leerstoel van de Vrije Universiteit Brussel, die hij op uitnodiging van prof. Diane Breesch zal bekleden. Met de Emile Verhaeren Leerstoel wil de VUB de interdisciplinariteit binnen de Humane Wetenschappen bevorderen. Professor Hardies zal het in zijn rede hebben over het belang van sociale normen bij het in stand houden van genderongelijkheid en hoe we daar komaf mee kunnen maken. Hardies: “Sociale normen zijn vaak gendernormen. We hebben geen verwachtingen omtrent mensen, maar omtrent mannen en vrouwen. Het begrijpen van deze sociale normen en gendernormen is dus essentieel om de blijvende ongelijkheden te begrijpen en om gendergelijkheid mogelijk te maken.”

Hardies studeerde sociale wetenschappen en economie aan de Vrije Universiteit Brussel. Vandaag is hij hoofddocent accountancy en ondervoorzitter van het departement Accountancy en Financiering aan de Universiteit Antwerpen. Hij is ook gastprofessor aan de Universiteit Gent. Hij heeft een groot deel van zijn carrière gewijd aan de studie van genderongelijkheid en -discriminatie. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in gendergebonden verwachtingen en gedragingen. Hij onderzoekt ook de organisatiestructuur van professionele dienstverlenende bedrijven, persoonlijkheid en individuele verschillen, en de rol van boekhoudkundige informatieverstrekking op kapitaalmarkten. Hardies publiceerde in academische tijdschriften zoals Contemporary Accounting Research, Accounting Horizons, Personality and Individual Differences, Sex Roles, Economics Letters, Computers in Human Behavior en in Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.

Inaugurale lezing: Gender evenwicht herstellen

De enorme vooruitgang op het vlak van gendergelijkheid die de voorbije decennia werd geboekt, is ontegensprekelijk. Niettemin blijven er tal van domeinen waar gender ongelijkheid creëert, tussen mannen en vrouwen, maar bijvoorbeeld ook tussen hetero's en holebi's. In zijn lezing zal Hardies ingaan op de ongeschreven regels die bepalen welk gedrag wel en niet aanvaardbaar is binnen een groep en hoe die ongelijkheden in stand houden.

De Emile Verhaeren Leerstoel

De Emile Verhaeren Leerstoel van de Vrije Universiteit Brussel ontleent zijn naam aan één van de bekendste Belgische dichters en een van de markantste figuren van de vooroorlogse Europese cultuur. Zijn dichterlijk werk inspireerde verschillende avant-garde bewegingen en als criticus bereidde hij de doorbraak van neo-impressionisme en art nouveau voor. Met Emile Vandevelde was hij één van de medeoprichters van het socialistische Volkshuis te Brussel. Het sociale engagement van Verhaeren en zijn geloof in kunst en wetenschap was een belangrijke om de leerstoel naar hem te vernoemen. De leerstoel bestaat uit een inaugurale rede en een seminarie voor de studenten. Om de twee jaren wordt beurtelings een titularis aangeduid door de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School. Dit jaar viel de eer te beurt aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School. Op voorstel van Prof. dr. Diane Breesch van de vakgroep Business (Accountancy) werd Prof. dr. Kris Hardies als titularis van de Leerstoel aangesteld.

U heeft toegang tot de digitale lezing op woensdag 12 mei 2021 vanaf 16u via deze link. De lezing eindigt rond 19u.

Contact:

Kris.hardies@uantwerpen.be
0474 774 153

ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel