Imago Brussel als woonplaats is ofwel heel positief ofwel heel negatief

Imago Brussel als woonplaats is ofwel heel positief ofwel heel negatief

Vuile, onveilige en hectische stad versus aangename, groene en culturele stad

In het gezaghebbend tijdschrift Cities verscheen een artikel over de perceptie van Brussel als woonomgeving. Voor dit VUB-onderzoek werkten communicatiewetenschappers van onderzoeksgroep ECHO, professoren Joke Bauwens en Pascal Verhoest samen met socioloog Petrus te Braak van onderzoeksgroep TOR. Zij onderzochten het verband tussen het beeld dat mensen hebben van Brussel als woonomgeving en stadsvlucht. Het Cities-artikel leert dat de percepties van mensen over Brussel als woonomgeving zeer gepolariseerd zijn. De ‘resonantie-analyse' bij 1.056 mensen toont aan dat de voorstelling die Brusselaars en ex-Brusselaars hebben van hun stad als leefomgeving hun verhuisgedrag op statistisch betekenisvolle wijze voorspelt, bovenop gekende indicatoren zoals inkomen en gezinssamenstelling. 

Joke Bauwens: “Aan de ene kant vinden we mensen die Brussel zien als een vuile, hectische en onveilige stad en multiculturaliteit negatief ervaren. Aan de  overzijde vinden we mensen die Brussel zien als een aangename en groene stad en als woonomgeving waarderen omwille van haar multicultureel karakter en divers cultureel aanbod.” 

De auteurs ontwikkelden voor dit onderzoek een nieuwe onderzoeksmethode, resonantie-analyse. De onderzoekers noemen deze methode zo, omdat ze de mentale weerklank van een ervaring, onderwerp of media-boodschap schematisch in kaart brengt. Statistische analyse laat toe na te gaan in welke mate gelijkaardige denkschema’s door grotere groepen van mensen gedeeld worden. Dit onderzoek vormt een tweeluik met een studie over het beeld van Brussel als woonomgeving in zowel de Nederlandstalige als de Franstalige pers. Dit onderzoek verscheen eerder in Brussels Studies. 

Media versterken polarisatie

Het gepolariseerde beeld van Brussel als leefomgeving vinden de onderzoekers ook terug in een inhoudsanalyse van in totaal 800 artikels die refereren naar het thema van leven in Brussel. De analyse omvat zowel de Franstalige als in de Nederlandstalige pers. Ofwel portretteren de kranten Brussel als een bruisende stad met een rijk sociaal en cultureel leven. Ofwel is het beeld van Brussel een stad waar criminaliteit en multiculturele problemen welig tieren.

Bauwens: “Dat positieve en negatieve beeld zien we zelfs binnen één en dezelfde krant terugkeren. Kwaliteitskranten hebben wel meer aandacht voor de vraag hoe het bestuur van Brussel inwerkt op de kwaliteit van de leefomgeving, en dat zowel in positieve als negatieve zin. Populaire kranten doen dat beduidend minder en melden meer wat er gebeurt zonder in te gaan op bestuurlijke kwesties, oplossingen en maatregelen. “

Links naar de artikels:

Cities - https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026427512200258X

Brussels Studies -https://journals.openedition.org/brussels/6155

 

Contact:

Joke Bauwens, VUB - Communicatiewetenschappen - onderzoeksgroep ECHO

Email: [email protected]

Tel: 0472 29 10 10

 

Pascal Verhoest, VUB – Communicatiewetenschappen - onderzoeksgroep ECHO

Email: [email protected]

Tel: 0478 77 08 46

 

Petrus te Braak, VUB – Sociologie - onderzoeksgroep TOR

Tel: 0471 08 36 25

ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Perscontact wetenschap en onderzoek (werkt op ma - di - do)
Lies Feron
Lies Feron Perscontact wetenschap en onderzoek (werkt op ma - di - do)
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel