Filosofe Joke Hermsen schermt met Rosa Luxemburg en Hannah Arendt voor openingslezing ‘Redelijk Eigenzinnig’

Kritische VUB-reeks met publieke lezingen, workshops en debatten bestaat vijf jaar

Op dinsdag 15 oktober om zes uur ’s avonds geeft in BOZAR Joke Hermsen de openingslezing van Redelijk Eigenzinnig. Daarin zal de Nederlandse schrijfster en filosofe nagaan in hoeverre de politieke inzichten van Rosa Luxemburg en Hannah Arendt ons kunnen helpen bij de transitie naar een meer duurzame, menselijke en solidaire samenleving. Haar lezing spoort daarmee perfect met wat de Vrije Universiteit Brussel in 2015 beoogde met de creatie van Redelijk Eigenzinnig, dat naast een lezingenreeks voor het brede publiek ook een breed keuzevak is voor haar studenten: mensen aansporen kritisch te reflecteren over urgente maatschappelijke vraagstukken. 

De huidige vijfde en feestelijke editie van Redelijk Eigenzinnig verkent gedurende het nieuwe academiejaar het thema van de klimaatactie. De vragen waarop antwoorden worden gezocht zijn onder andere: met welke vorm van actie kun je het meest efficiënt wegen op beleidsmakers, en publieke opinie en hoe ver kun je gaan met protestacties.

Vinger aan maatschappelijke pols
In een tijd van wereldwijde acties door bewegingen als Youth For Climate is het duidelijk dat Redelijk Eigenzinnig goed de vinger aan de maatschappelijke pols houdt. Ook de vorige edities deden dat, met thema’s als oorlog, conflict, vrede en verzet (2018), nieuwe technologie (2017), migratie (2016) en duurzaamheid (2015).

Na de openingslezing van Joke Hermsen volgen drie andere lezingen, één over mogelijkheden voor een beter watermanagement in Brussel, één over empathie en klimaatverandering, en een laatste over klimaatverandering in tijden van gele hesjes. Op dezelfde dagen van de lezingen zijn er ook telkens activiteiten, waaronder een moeraswandeling en een rondleiding in Atelier Groot Eiland in de voormalige Brusselse brouwerij Belle-Vue. Op 11 februari 2020 is er dan een slot-soirée met workshops in Muntpunt.

Noot voor de pers:
U bent van harte welkom op de openingslezing van Redelijk Eigenzinnig door Joke Hermsen nu dinsdag 15 oktober. 

Praktische info ​​​​​​​

HET TIJ KEREN - Openingslezing 'Redelijk Eigenzinnig' door Joke Hermsen
Dinsdag 15 oktober, om 18 uur in Terarken 2, BOZAR (Brussel)
Meer info over Redelijk Eigenzinnig: redelijkeigenzinnig.be

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel