Expertenlijst Coronavirus - Deze lijst wordt regelmatig bijgehouden

Expertenlijst Coronavirus - Deze lijst wordt regelmatig bijgehouden

Effecten op samenleving: onderwijs, politiek, economie, klimaat,...

De uitwerkingen van het Coronavirus kennen hun gelijke niet. Alle geledingen van de maatschappij zijn betroffen. Wij hebben daarom een paar experten voor u opgesomd, uit de geneeskundige sector maar ook experts met betrekking tot blended learning en nieuwe technologieën die home-office mogelijk maken. U vindt hier ook onderzoekers die u kunnen helpen bij volgende vragen: Wat zijn de effecten op de mens als sociaal dier bij deze lockdown? Hoe zal zich dit politiek uitwerken en wat zijn de economische gevolgen in België en Europa? Wat kunnen gevolgen zijn voor het milieu, het klimaat, de mobiliteit? De academische experten van de Vrije Universiteit Brussel delen graag hun kennis en analyses met u. 

Geneeskunde

JEAN-PIERRE HERNALSTEENS - biologie,  virologie

Viral Genetics onderzoeksgroep, moleculair onderzoek van bacteriën en virussen

jphernal@vub.be

0496 697328.

 

MARK RUNACRES – Ingenieur stromingsmechanica en hoofd FabLab Brussels

Prototype vereenvoudigd beademingstoestel

Mark.runacres@vub.be

0476 41 24 63

 

MARC NOPPEN - CEO UZ Brussel

Via Gina Volkaert

Gina.volkaert@uzbrussel.be

0476 88 67 24

 

DIRK DEVROEY - Huisartsgeneeskunde

Dirk.devroey@vub.be

0475 85 38 12

 

PATRICIA DE VRIENDT - Gerontologie

Patricia.de.vriendt@vub.be

02 477 6366

 

Onderwijs

WIM VAN DEN BROECK  - Onderwijspsychologie

Leerstoornissen

Willem.van.den.broeck@vub.be

0487 42 60 13

 

NADINE ENGELS - Onderwijskunde

Welbevinden van leerlingen en leraren, lerarenberoep, schoolcultuursychologie, blended learning

Nadine.engels@vub.be,

0475 30 51 21

 

KOEN LOMBAERTS - Educatiewetenschappen, Onderwijskunde

Onderwijsvernieuwing, zelfstandig leren, online leren

koen.lombaerts@vub.be

0478 249 779

 

Maatschappij

HUBERT VAN PUYENBROECK - Seksualiteit en seksuele relaties

hubert.van.puyenbroeck@vub.be

0494 70 07 27

 

JONATHAN HOLSLAG - politicologie

Internationale relaties, geopolitiek, China

Jonathan.holslag@vub.be

0477 638 251

 

FRANK VAN OVERWALLE - psychologie

Sociale psychologie, Sociale neurowetenschappen, groepsdynamiek, relaties, emoties

frank.vanoverwalle@vub.be>

0499 266 249

 

SARAH DE GIETER - Organisatiepsychologie

Organisatiepsychologie, personeelsbeleid

Sara.De.Gieter@vub.be

0474 40 20 25

 

DOMINIQUE VERTÉ - Sociale gerontologie

Seniorenbehoeften, vergrijzing, www.belgianageingstudies.be/

Dominique.Verte@vub.be

0479 79 19 43

 

IGNACE GLORIEUX  - Tijdssociologie

Onderzoeksgroep TOR (Tempus omnia revelat) doet al sinds 1982 tijdsbestedingsonderzoek. Samen met hbits, een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel start onderzoeksgroep TOR een tijdsbestedingsonderzoek om de gevolgen van de corona-crisis op het dagelijkse leven in kaart te brengen. Wat is er veranderd, hoe passen we ons aan en welke effecten kan dit hebben op lange termijn?

Het dagelijkse leven staat helemaal op zijn kop, gescheiden levenssferen zoals werk en gezin vallen plots samen, enz. Wij willen de korte en lange effecten hiervan onderzoeken. Wij roepen daarom iedereen op om de survey in te vullen en ook te delen met vrienden en via social media, ook internationaal.” Het onderzoek is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans. Je vindt de survey op https://www.dagelijksleven.eu

Ignace.glorieux@vub.be

0475 25 48 02

 

JESSY SIONGERS - Sociologie van de jeugd

vrijetijdsbesteding en jongeren. Werkzaam bij het Jeugdonderzoeksplatform en het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie.

“Vanuit het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie hebben we zonet een face-to-face bevraging bij ruim 2000 Vlamingen over hun vrijetijdsbesteding (participatiesurvey) on hold gezet omdat in deze tijden van Corona de mondelinge afname van enquêtes niet langer verantwoord is. De survey moet toelaten vergelijkingen te maken met de metingen in 2014, 2009 en 2004 (zie ook webtool op www.participatiesurvey.be ). We kunnen wel nu al stellen dat de vrijetijdsbesteding van Vlamingen in 2020 er geheel anders zal uitzien. Dit geldt in het bijzonder voor jongeren die het sterkst deelnemen aan het georganiseerd vrijetijdsaanbod en waarvoor het ontmoeten van vrienden zeer centraal staat in de keuze van vrijetijdsactiviteiten.”

Jessy.Siongers@vub.be

0 471 96 08 69

 

MARK ELCHARDUS - Cultuursociologie

Hedendaagse ontwikkelingen van opvattingen, houdingen en wijzen van denken en voelen

Mark.elchardus@vub.be

0475 77 36 15

 

PATRICK DEBOOSERE - Demografie

Gezondheidsdemografie, vergrijzing, huishoudens en gezinnen, ongelijkheid in sterfte en gezondheid

Patrick.deboosere@vub.be

0495 29 68 04

 

DAVE SINARDET - Politicologie

federalisme, nationalisme, Belgische politiek 

dave.sinardet@vub.be

0473 976 990

LOUISE HOON - Politicologie

Eurosceptisme, EU-democratie, stemgedrag en publieke opinie

louise.hoon@vub.be

0474 86 27 36

 

 

Economie

KIM WILLEMS - Economie

Specialisatie (Retail-)marketing en consumentengedrag, marketing strategie

Kim.willems@vub.be

02 629 18 79

 

LEO VAN HOVE - Economie

e-commerce, betaalsystemen, munteconomie

Leo.van.hove@vub.be

0474 24 90 65

 

Mobiliteit

PHILIPPE LEBEAU - Goederenstromen

Duurzame logistiek, stadslogisitek

Philippe.Lebeau@vub.be

02 614 83 24

 

GEERT TE BOVELDT - Mobiliteit

Stedelijke mobiliteit en openbaar vervoer

Geert.teboveldt@vub.be

0488 58 71 02

 

Geschiedenis

WOUTER RYCBOSCH - De impact van de pest

De impact van de pest (Zwarte Dood in 1348 en latere epidemies tot en met de 18de eeuw) op economische groei en sociale ongelijkheid in Europa.

Wouter.rycbosch@vub.be 

0497 19 38 04

 

DENNIS DE VRIESE - Doctoraatsstudent

Dennis De Vriese doet onderzoek naar de reglementering & organisatie van markten voor dierlijke producten in 19de-eeuws Brussel.

Link met het soort markten in Wuhan waar COVID-19 wellicht voor het eerst overgedragen is.

Dennis.de.vriese@vub.be

0471 71 09 21

 

 

NEL DE MÛELENAERE -  Geschiedenis

Humanitaire hulp (door en voor vrouwen) en levensstandaard tijdens en na de Eerste Wereldoorlog.

“De grote griepepidemieën van 1918 en 1919 sloegen ook in België diepe wonden, en maakten circa 280.000 slachtoffers. Zowel de Duitse en Belgische autoriteiten staken echter de kop in het zand, een nationaal gecoördineerd beleid bleef uit door de chaotische oorlogssituatie en het gebrek aan wetenschappelijke kennis, burgerartsen en medicijnen. De gecensureerde pers minimaliseerde de ziekte systematisch, en zocht zondebokken links en rechts - van vrouwen met ontblote halzen, tot Chinese gastarbeiders en het bolsjewisme."

Nel.De.Muelenaere@vub.be

0495 87 96 26

 

 

Statistiek

ANN VAN GRIENSVEN - Bio-ingenieur en hydrologische modellering

Ontwikkelde een wiskundig model hospitalisatie & intensieve zorgen m.b.t. Corona.

“Het model voorspelt vanaf 18/3 op basis van gegevens tot 18/3 op basis van een eenvoudige vergelijking hospitalisaties en intensieve zorgen. Dit op basis van patronen uit de afgelopen dagen, “business as usual”, dus zonder rekening te houden met de extra maatregelingen van de regering. Eventueel kan het model wel helpen om het verschil van de maatregelingen in te schatten, waarvan we de impact gedurende de komende dagen zouden moeten zien."

avgriens@vub.be

0484 76 16 96

 

KURT BARBÉ -  Biostatistiek

Onderzoeksgroep Biostatistics and Medical informatics (BISI).

“Met zijn allen aan het werk "to flatten the curve"!” FOD Volksgezondheid is zeer ontransparant en dat is enorm te betreuren! Elke dag geef ik een update van het model op Facebook, ik post dat bericht openbaar. Voorlopig probeer ik het aantal tests te bekomen om het model te corrigeren. Het aantal tests is immers afgenomen dit weekend naar wat ik hoorde van 3 experts uit het UZ-Gent, UZ-Brussel en UZ-Leuven. Dit betekent dat het aantal gevallen te laag zijn omdat er dit weekend door de weekendbezetting minder tests werden afgenomen. Dat was een subjectieve inschatting. Ik heb nog geen info bekomen over hoeveel tests er daadwerkelijk per dag werden afgenomen. Mijn model ziet er momenteel als volgt uit met duiding:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10220999217266051&id=1110528541.”

kurt.barbe@vub.be

0479 25 72 46 

 

Sport

ROMAIN MEEUSEN - Sport

Inspanningsfysiologie - Beweging en preventie - Sportgeneeskunde

Romain.meeusen@vub.be

0476 403 117

 

Klimaat

WIM THIERY - Klimaatwetenschap

“Wereldwijd verhogen overheden hun inspanningen om de COVID-19 crisis het hoofd te bieden, en laten daarmee zien hoe een antwoord op een wereldwijde crisis eruit kan en moet zien: overheidsmaatregelen op basis van wetenschappelijke kennis en individuele gedragsveranderingen die samen resultaat bereiken, met de nadruk op het beschermen van de meest kwetsbaren.”

(gebaseerd op: https://climateanalytics.org/blog/2020/responding-to-a-global-crisis-the-coronavirus-pandemic-and-the-climate-emergency/)

wim.thiery@vub.be

0485 70 80 18

 

Europa

ALEXANDER MATTELAER - Politicologie

Directeur IES – Institute of European Studies

Europese integratie, defensiebeleid en NAVO, soevereiniteitsvraag van de staat

alexander.mattelaer@vub.be

0495 25 16 72

 

LUK VAN LANGENHOVE - Psychologie en sociologie

Maakt de crisis Europa sterker of zwakker?

regionale integratie, sociale wetenschappen, positioneringstheorie en psychologie

"Eutopia goes digital! The travel restrictions and the principle of social distancing certainly do affect the project of establishing a European University. But it also creates a big opportunity to digitize collaborations. From its inception, he EUTOPIA project always has stressed that there is more then just physical mobility of students and staff to create a European university. Today, we are working hard to digitize board meetings and staff and student encounters.”

luk.van.langenhove@vub.be

0473 981 956

 

JAMAL SHAHIN - Politicologie (EN - NL - FR en ervaringsdeskundige Brit)

Impact van het internet op de beleidsvorming, politieke participatie in de EU en globaal. Nieuwe vormen van sociale en politieke organisatie op mondiaal niveau en hun effect op besluitvorming. Communicatie EU op binnenlandse en internationale podia

jamal.shahin@vub.be

0474 480 974

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel