EUTOPIA ontvangt nieuwe financiering van de Europese Commissie

EUTOPIA ontvangt nieuwe financiering van de Europese Commissie

Met dit ambitieus Europees partnerschap zetten 10 universiteiten – waaronder VUB – verder in op grensoverschrijdend onderzoek, onderwijs en innovatie

Op donderdag 27 juli maakte de Europese Commissie de resultaten bekend van de tweede oproep tot financiering van Europese universitaire partnerschappen. Met het ambitieus project #EUTOPIA MORE is EUTOPIA één van de eerste consortia die deze financiering van de Europese Commissie ontvangt. De Europese steun toont aan dat de EUTOPIA alliantie, waaronder de Vrije Universiteit Brussel, slaagt in haar ambitie om een Europees universitair model te creëren waarin de student centraal staat en die grensoverschrijdend onderwijs, onderzoek en impact op de samenleving bevordert.

Ik ben bijzonder opgetogen dat het project van de EUTOPIA alliantie van 10 universiteiten geselecteerd werd voor de tweede fase van één van de meest diepgaande veranderingen van het hoger onderwijs landschap in Europa. Met deze Europese steun krijgen de tien Europese partneruniversiteiten, waaronder de VUB, de kans om het EUTOPIA-project te verankeren en bij te dragen tot de hervorming van het hoger onderwijs in Europa. Een belangrijke uitdaging waarbij onze universiteit een voortrekkersrol speelt en die ten goede komt aan onze studenten, onderzoekers en de brede samenleving.”, aldus kersvers VUB-rector Jan Danckaert.  

Het Europese Universiteiten initiatief van de Europese Commissie heeft tot doel om een Europese ruimte voor hoger onderwijs te creëren waarin universiteiten hun krachten bundelen inzake onderwijs, onderzoek en innovatie. Eerder in 2019 behoorde EUTOPIA ook tot de eerste 17 allianties waaraan een Erasmus+ financiering toegekend werd voor de pilootfase van het Europese Universiteiten initiatief.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel