Europees initiatief rond artificiële intelligentie op kruissnelheid

Europees initiatief rond artificiële intelligentie op kruissnelheid

Antwoord op miljardeninvesteringen Verenigde Staten, Canada en China in AI

De Europese Artificial Intelligence staat op een cruciaal punt. Afgelopen vrijdag verzamelden in Brussel een honderdtal wetenschappers uit de belangrijkste Europese onderzoeksgroepen die werken rond artificiële intelligentie (AI) om het CLAIRE-initiatief kracht bij te zetten. CLAIRE (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe) probeert een Europees antwoord te bieden op de recente miljardeninvesteringen van de Verenigde Staten, Canada en China in AI. In de bijlage staat het originele persbericht.

Het Artificial Intelligence Lab van de Vrije Universiteit Brussel, het eerste in zijn soort in continentaal Europa, stippelde vrijdag de Europese strategie mee uit en onderstreept het belang van een breed gedragen initiatief dat de landsgrenzen overschrijdt. Enkel door de krachten te bundelen kunnen we huidige uitdagingen het hoofd bieden. Er is nood aan extra investeringen om binnen Europa verder aan fundamenteel én toegepast toponderzoek te kunnen doen, om meer AI-talent op te leiden, om te verhinderen dat Europees talent door de Amerikaanse technologiereuzen weggeplukt wordt, en om een ecosysteem te creëren waar ook bedrijven ondersteund kunnen worden. Hierbij kan de oprichting van zowel een Europees als een lokaal centrum voor AI een grote rol spelen.  

Naast een visie is er ook geld nodig om dit initiatief te laten slagen. Op Europees niveau wordt de komende jaren volop geïnvesteerd in AI, maar om een geïntegreerd ecosysteem mogelijk te maken zullen ook de nationale en lokale overheden mee moeten stappen in het verhaal. Het AI Lab, dat internationale erkenning geniet voor zijn onderzoek naar datamining, zelflerende systemen, kennisrepresentatie, natuurlijke taalverwerking en computationele creativiteit, heeft de eerste stappen hiertoe al gezet. Het maakt deel uit van een Europees project (AI4EU) dat als doel heeft een AI-ecosysteem uit te bouwen. Daarnaast biedt de VUB ook een unieke opleiding aan waar een breed spectrum aan vakken rond artificiële intelligentie aan bod komt. Prof. Ann Nowé van het AI Lab: “Deze academische opleiding AI zorgt ervoor dat de student gewapend is om de snelle evoluties in het domein bij te blijven. De nadruk hierbij wordt gelegd op het interdisciplinaire karakter van artificiële intelligentie, de synergie tussen de AI en de mens, met de technologie ten dienste van de mens (en niet ter vervanging van de mens).”

Meer over het lab: http://ai.vub.ac.be/ en het CLAIRE-initiatief: http://claire-ai.org.

Contacteer ons
Sicco Wittermans Persrelaties, Persrelaties VUB
Sicco Wittermans Persrelaties, Persrelaties VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel