EU-regelgeving beschermt te weinig tegen nieuwe economische crisis

EU-regelgeving beschermt te weinig tegen nieuwe economische crisis

VUB-doctoraatsonderzoek wijst op mogelijke gevaren

Voor haar doctoraat “A Critical Legal Study of the Ideology behind Solvency II”, deed VUB-onderzoekster Kristina Loguinova onderzoek naar de vernieuwde EU-wetten die na de zware economische crisis in Europa (2007-2009) werden ingevoerd. Haar voornaamste conclusie? Ondanks deze inspanningen, veranderde er in wezen weinig . Een grote groep investeerders speelt vandaag namelijk nog steeds dezelfde rol die toen tot de economische crisis hebben geleid.

Verzekeringsmaatschappijen zijn de grootste institutionele investeerders in de EU. Zij moeten de Europese richtlijn ‘Solvency II’ volgen, om de economische stabiliteit te garanderen.  Op dit moment is Solvency II volgens het onderzoek van VUB’er Kristina Loguinova een “gevaarlijk instrument”. Het is namelijk gebaseerd op richtlijn ‘Basel II’die medeverantwoordelijk was voor de laatste financiële en economische crisis. Aan de basis van Basel II ligt het vrije markt denken.

Wereldwijde protestbewegingen zoals Occupy Wall Street hebben het meer dan duidelijk gemaakt dat verandering in ons financieel-economisch-en juridisch systeem onmisbaar is in de nabije toekomst.  Omdat, stelt Kristina Loguinova,  "enorme aantallen mensen niet langer geloven dat het systeem luistert naar gewone mensen". Een overtuiging die alleen maar sterker groeit door de bestaande "inkomensongelijkheid".

De onderzoekster stelt daarom voor het juridische kader te herbekijken: “Om de kans op een nieuwe, wereldwijde economische crisis te verkleinen, is het aan te raden Solvency II te herbekijken. Daarnaast kunnen ook regels worden ingevoerd om verzekeringsmaatschappijen te laten investeren in lijn met de UN Sustainability Goals of de duurzaamheidsrichtlijnen van de Europese Commissie. Dit kan de EU-economie zeker ten goede komen”, aldus Kristina Loguinova.

Kristina Loguinova blijft na haar promotie aan de VUB verbonden als gastprofessor van het vak 'Money and the Law'. Daarnaast werkt ze als consultant by Ayming en is ze een van de finalisten van de Vlaamse PhD Cup.

 

Meer info

Kristina Loguinova, 0479-37 35 80, kristina.loguinova@vub.ac.be

Contacteer ons
Sicco Wittermans Persrelaties, Persrelaties VUB
Sicco Wittermans Persrelaties, Persrelaties VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel