Etnobiologie in gevaar?

Etnobiologie in gevaar?

Nature Plants publicatie over hoe COVID19 een onderzoeksdomein op zijn kop zet

In een artikel gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Nature Plants, uiten een dertigtal etnobiologen van over de hele wereld hun bezorgdheid over hoe COVID19 hun onderzoeksdomein treft. Zij vrezen dat de pandemie lokale gemeenschappen en hun traditionele kennis en manier van leven negatief zal beïnvloeden. "Etnobiologie speelt een belangrijke rol bij het behoud van bioculturele diversiteit. Doordat wij ons onderzoek misschien niet meer gaan kunnen uitoefenen zoals voordien, door interacties met de lokale gemeenschappen, kan dit nadelig worden voor mens en natuur ter plaatse", benadrukken co-auteurs Farid Dahdouh-Guebas en Jean Hugé van de Vakgroep Biologie van de Vrije Universiteit Brussel.

De pandemie heeft onze wereld door elkaar geschud en ook de etnobiologie is daar niet aan ontsnapt. Etnobiologie bestudeert de relaties tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving, met bijzondere aandacht voor traditionele kennis over planten en dieren. Door hun onderzoek zijn etnobiologen een belangrijke schakel in natuurbehoud.

Voor hun onderzoek reizen etnobiologen vaak naar afgelegen gebieden en interageren ze met de plaatselijke gemeenschappen en de ecosystemen waarvan deze afhankelijk zijn. Dat is nu –tijdelijk- niet meer mogelijk. Maar ook eens ter plaatse wordt het door de pandemie moeilijker werken: persoonlijke contacten zijn soms niet meer mogelijk en social distancing creëert een afstand die de onderzoekers juist trachten te overbruggen.

Farid Dahdouh-Guebas en Jean Hugé, van de onderzoeksgroep Ecology & Biodiversity van de Vrije Universiteit Brussel zijn co-auteurs van het artikel. Zij bestuderen het sociaal-ecologische systeem van het mangrovewoud. Mangroven gedijen langs tropische kusten, hebben een unieke flora and fauna en spelen een cruciale rol voor de lokale bevolking als kustbescherming en als bron van inkomsten en voedsel. Hun onderzoeksdomein ondervindt de effecten van COVID19. : “Ons onderzoek en onze studie en kennis over de veerkracht en het beheer van mangrovewouden is niet iets wat zomaar 'online' kan worden verdergezet en blijft persoonlijke interacties vereisen.” Ze vrezen dat er ook waardevolle kennis verloren kan gaan: “Het is onvermijdelijk is dat er in het sociaal-ecologisch systeem van de mangrovebossen compromissen moeten worden gesloten tussen maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en het dagelijks voortbestaan ​​van lokale vissers. Maar door het sluiten van bijvoorbeeld lokale dieren- en insectenmarkten en markten voor voedsel, medicinale en rituele planten dreigt een rijke bron van lokale kennis verloren te gaan.”

De toekomst van de etnobiologie?

De etnobiologen dienen zich dus aan te passen aan de nieuwe situatie. Terecht rijst de vraag hoe zij hun onderzoek kunnen verderzetten en de bioculturele diversiteit hiermee mee kunnen blijven bestuderen en beschermen. Het artikel in Nature Plants reikt verschillende opportuniteiten aan om lokale initiatieven te kunnen blijven ondersteunen, zodat de veerkracht van de sociaal-ecologische systemen versterkt kan worden. 'We hebben ons onderzoek naar mangroven in Amerika, Afrika en Azië kortstondig opgeschort vanwege social distancing in verband met Covid-19,’» vermeldt Farid Dahdouh-Guebas.

DOI : https://doi.org/10.1038/s41477-020-0691-6

Contact:

Farid Dahdouh-Guebas

Systems Ecology and Resource Management

Ecology & Biodiversity

Farid.Dahdouh-Guebas@vub.be

 

Telefoonnummer via persdienst

WE
Contacteer ons
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel