Eerste succesvolle combinatie radio- en immunotherapie bij behandeling kanker

Eerste succesvolle combinatie radio- en immunotherapie bij behandeling kanker

Nanobodies geladen met radioactieve stoffen bestrijden kankercellen van binnenuit

In ons land krijgen ieder jaar zo’n 70.000 mensen kanker en verliezen helaas ook veel patiënten de strijd ertegen. Prof. Jo Van Ginderachter (VUB – VIB) en zijn team zijn er in geslaagd om een innovatieve kankerbehandeling te ontwikkelen waarbij radiotherapie en immunotherapie voor het eerst succesvol gecombineerd worden. Hierdoor kunnen artsen de tumor preciezer en effectiever behandelen, wat de overlevingskansen van kankerpatiënten aanzienlijk doet stijgen. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door financiering van Kom op tegen Kanker.

 

Bij de nieuwe techniek worden de radioactieve stoffen die gebruikt worden bij klassieke kankerbehandelingen gekoppeld aan nanobodies. Deze antilichamen worden intraveneus toegediend, d.w.z. met een spuit in een ader. Zij  functioneren dan als dragers en binden zich in het lichaam van de patiënt aan macrofagen, een veelvoorkomende celtype in tumoren die zich bovendien vooral bevinden in regio's van de tumor die resistent zijn tegen bestraling. Op die manier kunnen de radioactieve stoffen tot in de kern van de tumor gebracht worden   

 

Groei afremmen

Uit testen op borsttumoren blijkt dat door deze behandeling de tumoren trager groeien, en dat de therapie bovendien aanslaat bij tumoren die resistant zijn tegen andere vormen van therapie. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of deze gecombineerde behandeling ook werkt bij andere vormen van kanker.

“Wat uitzonderlijk is aan deze therapie is dat we de sterktes van twee bestaande technieken samennemen tot een effectievere behandeling: we hebben de radioactieve stoffen van radiotherapie die de kankercellen bestrijden en het immuuntherapeutische gebruik van nanobodies om de bestraling heel doelgericht naar de plaats in de tumor te kunnen brengen waar die het hardste nodig is.. Het belangrijkste voordeel is dat we zo de bestraling  heel doelgericht naar de plaats in de tumor kunnen brengen waar die het hardste nodig is. Dit is zeker een belangrijke stap voorwaarts die de overlevings- en genezingskansen van kankerpatiënten kan vergroten” besluit Prof. Van Ginderachter.

 

Kom op tegen kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Ze doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Het geld om deze activiteiten op te zetten en te ondersteunen, komt van giften, acties en legaten.

 

Meer info

Prof. Jo Van Ginderachter

jo.van.ginderachter@vub.be

0477/77 53 51

 

Sicco Wittermans

Woordvoerder en persrelaties

sicco.wittermans@vub.be

M  +32 (0)473 96 41 37

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel