Eenzaamheid bij ouderen als stereotype

Eenzaamheid bij ouderen als stereotype

VUB-onderzoek naar eenzaamheid vanuit levensloopperspectief

De laatste jaren gaat er, terecht, veel aandacht naar eenzaamheid op latere leeftijd. Recente internationale studies tonen aan dat 25% tot 62% van de ouderen af en toe eenzaamheidsgevoelens ervaren. Eenzaamheid ontstaat echter niet plots als men oud is. Zo toonde het doctoraatsonderzoek van Lise Switsers vanuit de Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel duidelijk aan dat het belangrijk is eenzaamheid te gaan bekijken vanuit een levensloopperspectief:

Het is één van de vele stereotypen dat alleen ouderen eenzaam zijn. Eenzaamheid komt niet enkel voor op later leeftijd, integendeel reeds eerder in de levensloop, zelfs al in de kindertijd en tijdens de adolescentie, kunnen mensen geconfronteerd worden met eenzaamheidsgevoelens. Gelukkig is dit voor de meesten tijdelijk van aard. Voor sommigen echter kan eenzaamheid doorheen de levensloop chronisch worden en blijvend zijn.”

De bevindingen van het onderzoek tonen aan dat er ook op latere leeftijd iets gedaan kan worden aan eenzaamheid, ook bij ouderen kunnen deze gevoelens tijdelijk van aard zijn.

Switsers: “Eenzaamheid kan niet gereduceerd worden tot een individuele aangelegenheid, de rol van de omgeving en maatschappelijk, structurele facturen, kunnen niet genegeerd worden.”

Eenzaamheid kent vele lagen

Het onderzoek toont verder aan dat eenzaamheid een concept is met meerdere lagen en betekenissen. Uit de resultaten van het BBC Loneliness Experiment bij 5.263 Britse 60-plussers met (lichte) eenzaamheidsgevoelens, geeft 4% aan eenzaamheid altijd als iets positief te ervaren, en 39% soms.

Switsers: “Voor velen hulpverleners en onderzoekers is eenzaamheid enkel negatief van aard, heeft het enkel maar nefaste gevolgen voor gezondheid, mentaal welbevinden etc. en dient het zeker behandeld te worden. Maar voor filosofen bijvoorbeeld, vanuit existentieel oogpunt, kan eenzaamheid ook positief van aard zijn. En ook ouderen gaven aan dat eenzaamheid kan zorgen voor een kracht om actie te ondernemen, kan zorgen voor creatieve inspiratie, of kansen creëert voor zelfontplooiing.”

Switsers opent met haar doctoraatsthesis het debat om eenzaamheid niet louter als iets negatiefs te zien:

"De resultaten van ons onderzoek houden een pleidooi voor levenslange preventie van en aandacht voor eenzaamheid. Om aan vroegtijdige detectie en preventie te doen, blijkt enkel aandacht op latere leeftijd onvoldoende. Daarnaast moeten we als wetenschappers kritisch zijn over deze gevestigde, negatieve voorstelling en operationalisatie van eenzaamheid. Het onderzoeken van de mogelijkheid om eenzaamheid en de consequenties ervan als positief te ervaren kan belangrijke nieuwe inzichten creëren voor het ontwikkelen van interventies en initiatieven om de negatieve ervaringen van eenzaamheid te verminderen. Verder onderzoek blijkt nodig.”

Het onderzoek

Switsers onderzocht eenzaamheid bij ouderen zowel op een kwantitatieve manier, met o.a. data vanuit het D-SCOPE onderzoeksproject, als op kwalitatieve wijze, aan de hand van interviews. Zo verzamelde ze 20 levensverhalen bij ouderen met eenzaamheidsgevoelens in Vlaanderen. Deze levensverhalen zoemden in op zowel negatieve als positieve gebeurtenissen die doorheen het leven van invloed waren en zijn voor de huidige eenzaamheidsgevoelens. Tot slot kreeg zij de mogelijkheid om de data van het “BBC Loneliness Experiment” te analyseren; een grootschalige wereldwijde online enquête, over eenzaamheidsgevoelens. In deze enquête werd tevens de vraag gesteld aan respondenten met (lichte) eenzaamheidsgevoelens of zij eenzaamheid als iets positief kunnen ervaren.

Dit doctoraatsonderzoek was een samenwerking met verschillende professionals, lokale besturen, ouderen met eenzaamheidsgevoelens, internationale onderzoekers, onder begeleiding van Prof. Liesbeth De Donder, Prof. Sarah Dury en Prof. Eva Dierckx, verbonden aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen. Dit onderzoek werd gefinancierd door FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen).

Link naar publicatie

Contact

Lise Switsers

[email protected]

0479 561 239

 

Liesbeth De Donder - Promotor

[email protected]

PE
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel