Drie talentvolle VUB-wetenschappers treden toe tot Jonge Academie

Drie talentvolle VUB-wetenschappers treden toe tot Jonge Academie

Tien nieuwe leden

De Jonge Academie verwelkomt tien nieuwe leden. Drie ervan zijn verbonden aan de VUB: medicus Lara Pivodic, biomedicus Kim De Veirman en archeoloog Barbora Wouter.  Ze worden samen met de overige nieuwe leden geïnaugureerd tijdens een online publieksevent op 26 maart. Zo maakte de Jong Academie bekend.

Lara Pivodic onderzoekt vanuit internationaal perspectief hoe gezondheidszorg en het maatschappelijk beleid kunnen bijdragen tot een goede laatste levensfase en een goede dood voor ouderen. Met onderzoeksmethodes uit de medische en sociale wetenschappen bestudeert ze de laatste levensjaren en -maanden van ouderen uit verschillende landen en evalueert ze de effecten van palliatievezorgprogramma’s voor patiënten, naasten en zorgverleners.

Kim De Veirman is biomedicus en onderzoekt nieuwe, gepersonaliseerde behandelingen voor patiënten met hematologische kankers. Met behulp van nanobodies - kleine eiwitten die voorkomen in het bloed van kameelachtigen - en immuuntherapie (o.a. CAR-T-celtherapie) probeert ze de residuele kankercellen te bestrijden. Haar focus ligt op translationeel kankeronderzoek, met als doel de diagnose en behandeling van hematologische kankers te verbeteren.

Barbora Wouters is onderzoeksprofessor in de geo-archeologie. Ze specialiseert zich in de microscopische studie van vroegmiddeleeuwse steden in de Lage Landen en Vikingsteden in Scandinavië. Daarnaast zet ze zich in voor publieksarcheologie via o.a. het tijdschrift Ex situ, alsook voor gelijke kansen binnen de archeologische en academische sector

Naast de drie VUB-wetenschapsters treden ook vijf nieuwe jonge wetenschappers van KU Leuven, een wetenschapper van UHasselt en een van UAntwerpen toe tot de Jonge Academie. Een overzicht van alle nieuwe leden is te  vinden op de website van de Jonge Academie.

 

De Jonge Academie

De Jonge Academie is een interdisciplinaire en interuniversitaire ontmoetingsplaats van jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op wetenschap, maatschappij, kunst en beleid. Via standpunten, opinies en evenementen over actuele thema’s wil zij bijdragen aan de publieke beeldvorming over wetenschap en aan het debat over wetenschapsbeleid, specifiek vanuit het perspectief van de jonge academicus en kunstenaar.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel