Dr. Ahmadreza Djalali vijf jaar gevangen

Dr. Ahmadreza Djalali vijf jaar gevangen

Vooraanstaande universiteiten en Scholars at Risk roepen op tot dringende actie “Djalali moet nu worden vrijgelaten”

Vijf jaar na de arrestatie van Dr. Ahmadreza Djalali maakt de VUB  zich nog steeds ernstig zorgen om zijn aanhoudende opsluiting in de gevangenis waar hem medische zorg ontzegd wordt. Dr. Djalali is een vooraanstaand wetenschapper in de rampengeneeskunde, die aan de  Karolinska-universiteit in Zweden, de Università degli Studi del Piemonte Orientale in Italië en aan de Vrije Universiteit Brussel doceerde. “Dr. Djalali moet nu in vrijheid worden gesteld. Zijn gezondheid gaat snel achteruit”, gaven de drie universiteiten daarom aan in een gemeenschappelijke verklaring ondertekend door prof. Ole Petter Ottersen, president van het Karolinska Institutet, prof. Gian Carlo Avanzi, rector van de Università del Piemonte Orientale, en prof. Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel.

De drie universiteiten roepen de academische gemeenschap op om voor Dr. Ahmadreza Djalali’s vrijlating te ijveren. “Dr. Djalali’s situatie belangt wetenschappers en de samenleving wereldwijd aan. Hij is ter dood veroordeeld als onmiskenbare vergelding voor de internationale wetenschappelijke samenwerking binnen zijn studiegebied. Zijn onrechtmatige vervolging en gevangenneming dienen, net als de onrechtmatige vervolging en gevangenneming van andere wetenschappers en onderzoekers, om academisch werk te ondermijnen en ontnemen iedereen de voordelen van wetenschappelijk onderzoek en uitwisseling,” zegt Caroline Pauwels.

U vindt de gezamenlijke verklaring in bijlage onderaan dit persbericht.

Ook Scholars at Risk (SAR) roept de Iraanse autoriteiten op om de tegen Dr. Djalali uitgesproken doodstraf op te heffen en om zijn onmiddellijke vrijlating te verzekeren, zodat hij de dringende medische zorg kan krijgen die hij nodig heeft. De organisatie vraagt om actie te ondernemen tegen de mensenrechtenschendingen die gepaard gaan met zijn arrestatie, opsluiting en doodvonnis. Zij hebben een campagne opgezet die men hier kan ondersteunen. Clare Robinson, Advocacy Director bij SAR: “Wij hebben vernomen dat Dr. Djalali’s gezondheid ernstig achteruitgegaan is sinds de autoriteiten hem overgebracht hebben naar een isoleercel in november 2020. Zijn familie vreest dat Dr. Djalali in de gevangenis zal sterven, als men hem de dringende medische zorg die hij nodig heeft, blijft ontzeggen.”

Timeline gevangenschap Djalali

Toen hij in april 2016 Iran bezocht om deel te nemen aan een reeks workshops georganiseerd door universiteiten in Teheran en Shiraz arresteerden de autoriteiten Dr. Djalali voor “collaboratie met vijandige overheden” en “het in gevaar brengen van de nationale veiligheid”. Dr. Djalali werd vervolgens vastgehouden in de Evin-gevangenis en met tussenpozen in isolatie opgesloten.

Op 21 oktober 2017 werd Dr. Djalali ter dood veroordeeld wegens “corruptie op aarde” (ifsad fil-arz), op basis van ongefundeerde beschuldigingen dat hij inlichtingen aan de Israëlische overheid zou hebben verstrekt. Dr. Djalali vocht de beschuldigingen aan en betoogde dat zijn banden met de internationale academische gemeenschap aan de basis van zijn vervolging liggen. Dr. Djalali wordt het recht ontzegd om in beroep te gaan tegen de veroordeling en het vonnis. Hij wordt gefolterd en mishandeld en hij lijdt aan toenemende medische complicaties.

Op 24 november 2020 brachten de Iraanse autoriteiten Dr. Djalali over naar een isoleercel en begonnen ze voorbereidingen te treffen om zijn doodvonnis uit te voeren. Sindsdien hebben de autoriteiten de executie uitgesteld, maar Dr. Djalali meer dan 20 weken in eenzame opsluiting gehouden. Dr. Djalali’s gezondheid verslechterde drastisch omdat hij geïsoleerd en in moeilijke omstandigheden werd vastgehouden, waarbij de lichten 24/7 branden. Dr. Djalali lijdt naar verluidt aan maagpijn, ademhalingsproblemen en is minstens 11 kilo vermagerd. Op 14 april 2021 brachten de autoriteiten Dr. Djalali van de isoleercel over naar een cel voor meerdere personen.

De autoriteiten blijven hem de toegang tot zijn advocaat, familie en onontbeerlijke dringende medische bijstand ontzeggen. Deze gecombineerde, opzettelijke acties leiden tot mateloze angst en pijn bij Dr. Djalali en zijn familie.

 

**** gezamenlijke verklaring *****

Vooraanstaande universiteiten roepen op tot dringende actie: "We moeten alles doen wat in onze macht ligt om Dr. Ahmadreza Djalali's leven te redden."

Er zijn vijf jaar voorbijgegaan sinds Dr. Ahmadreza Djalali, een hoog aangeschreven Iraans-Zweedse geleerde in de rampengeneeskunde, ten onrechte gevangengenomen werd. Tot op heden zijn de bewijsstukken die aan zijn arrestatie, doodvonnis en aanhoudende detentie ten grondslag liggen nog altijd niet vrijgegeven.

Wij, het Karolinska Institutet, de Università del Piemonte Orientale en de Vrije Universiteit Brussel, die het voorrecht genoten om Dr. Djalali als collega te hebben, roepen nogmaals publiekelijk op tot zijn onmiddellijke vrijlating.

Dr. Djalali moet nu worden vrijgelaten. Zijn gezondheid gaat snel achteruit. Tijdens zijn gevangenschap werd hem herhaaldelijk de toegang tot essentiële medische zorg ontzegd, ondanks bewijzen dat hij aan leukemie lijdt. Gedurende de pandemie werd hij gevangengehouden in een cel van 30 vierkante meter die hij deelde met veertien andere gevangenen, tot hij op 24 november 2020 in volledige isolatie werd geplaatst. Na meer dan 140 dagen in eenzame opsluiting werd Dr. Djalali overgebracht naar een cel voor meerdere personen in de Evin-gevangenis waar hem voortdurend de dreiging van executie boven het hoofd hangt.

De autoriteiten blijven Dr. Djalali de toegang tot zijn advocaat en familie ontzeggen, wat ernstige vermoedens oproept dat de autoriteiten nog altijd plannen om zijn executie in het geheim te voltrekken. Hun weigering om Dr. Djalali toegang te verlenen tot deskundige medische zorg, wijst er verder op dat ze van plan zijn om hem te laten sterven zonder hem expliciet te moeten executeren. 

Dit is ondraaglijk voor Dr. Djalali, zijn jonge gezin en vrouw.

Dr. Djalali’s situatie belangt wetenschappers en de samenleving wereldwijd aan. Hij is ter dood veroordeeld als onmiskenbare vergelding voor de internationale wetenschappelijke samenwerking binnen zijn studiegebied. Zijn onrechtvaardige vervolging en gevangenneming dienen, net zoals de onrechtmatige vervolging en gevangenneming van andere wetenschappers en onderzoekers, om academisch werk te ondermijnen en iedereen de voordelen van wetenschappelijk onderzoek en uitwisseling te ontnemen.

Wij, het Karolinska Institutet, de Università del Piemonte Orientale, de Vrije Universiteit Brussel  roepen opnieuw op om Dr. Djalali onvoorwaardelijk in vrijheid te stellen, zodat hij naar huis in Zweden kan terugkeren. We vragen de autoriteiten om Dr. Djalali onmiddellijk toegang te geven tot een gekwalificeerde zorgverlener die gezondheidszorg kan verstrekken conform de medische ethiek, met inbegrip van de principes van vertrouwelijkheid, autonomie en geïnformeerde toestemming. We dringen er bij de internationale gemeenschap op aan om opnieuw en onmiddellijk actie te ondernemen als respons op de verslechterende situatie waarin Dr. Djalali momenteel verkeert, en we dringen er bij de EU en de lidstaten op aan om in deze tussenbeide te komen voordat het te laat is.

We moeten alles doen wat in onze macht ligt om Dr. Ahmadreza Djalali's leven te redden.

Prof. Ole Petter Ottersen, president Karolinska Institutet, Stockholm, Zweden

Prof. Gian Carlo Avanzi, rector Università del Piemonte Orientale, Vercelli, Italië

Prof. Caroline Pauwels, rector Vrije Universiteit Brussel, Brussel, België

CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel