De VUB beraadt zich over juridische stappen

De VUB beraadt zich over juridische stappen

Verklaring VUB. We vernamen dat een personeelslid van de VUB betrokken zou zijn bij het gerechtelijk dossier naar aanleiding van de dramatische dood van Sanda Dia.

Nader onderzoek van de VUB leert dat het niet om een personeelslid, maar om een VUB-student gaat. Indien de gerechtelijke instanties dat vragen zal de VUB, de nodige informatie verstrekken en alle medewerking verlenen. Wij bekijken of en welke juridische stappen de VUB zal zetten.

We hadden via de pers in 2019 al weet van een andere VUB-student,  die samen met Sanda en nog een andere student de vreselijke en onterende dooprituelen moest ondergaan.

We willen in dit stadium vooral onze steun betuigen aan de familie en vrienden van Sanda Dia, en met hen en voor hen  hopen op een eerlijk en rechtvaardig proces. Dat wensen we alle partijen toe. 

De VUB wenst het voorlopig bij deze verklaring te laten.

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel