De klimaatconferentie door de bril van (Vlaamse) klimaat- en energie-experten

Academici van de Vrije Universiteit Brussel delen expertise en analyses met u

Van 3 tot 14 december gaat de klimaatconferentie van de Verenigde Naties door in Katowice (Polen). Hoe kijken klimaat- en energie-experten naar deze conferentie? Wat staat er het spel? Hoe zullen de lidstaten de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°? Welke energietransities zijn hiervoor nodig? Wie zal er betalen voor de historische CO2-vervuiling? Hoe serieus nemen lidstaten het Akkoord van Parijs en de uitstootnormen? En wat betekent dit voor Vlaanderen en Brussel? De academische experten van de Vrije Universiteit Brussel delen graag hun expertise en analyses met u. 

Over de opwarming van de aarde

Philippe Huybrechts – klimaatwetenschapper

Philippe Huybrechts is klimaatwetenschapper en werkt aan het departement Geografie en de interdisciplainre onderzoeksgroep Earth System Science van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is hoogleraar in de klimatologie en glaciologie. Hij bestudeert gletsjers en ijskappen en hun invloed op het klimaat. Hij is lid van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Contacteer Philippe Huybrechts:
E philippe.huybrechts@vub.be
M 0474 99 33 95

Wim Thiery – klimaatwetenschapper

Wim Thiery is klimaatwetenschapper en werkt aan het departement Hydrology and Hydraulic Engineering van de Vrije Universiteit Brussel. Hij bestudeert met behulp van een mondiaal klimaatmodel de historische en toekomstige invloed van irrigatie op klimaat-extremen. Zijn modellen en satellietwaarnemingen voorspellen dat extreme weersomstandigheden in de toekomst zullen intensiveren. Op die manier draagt zijn werk bij tot de rapporten die het VN-klimaatpanel opstelt.

“Tijdens deze klimaatconferentie zal duidelijk worden of de landen de wetenschappelijke bevindingen van het meest recente VN-klimaatrapport ter harte nemen. Verder wordt COP24 vooral een technische conferentie waarbij landen spelregels afspreken die de weg vrijmaken voor een versterking van de ambities van klimaatbeleid tijdens de klimaattop in 2020.”

Contacteer Wim Thiery

T twitter.com/thierywim
E wim.thiery@vub.be
Mobiel nummer via persdienst VUB: 0473 96 41 37

Over het (Europees) klimaatbeleid

Sebastiaan Oberthür - Europees klimaatbeleid

Sebastian Oberthür is professor milieu- en duurzaamheidsbeleid aan het Institute for European Studies van de Vrije Universiteit Brussel en internationaal erkend expert wat betreft internationaal en Europees klimaatbeleid en -recht. Hij volgt de internationale klimaatonderhandelingen sinds de jaren 1990 als wetenschapper en adviseur van verschillende Europese regeringen.

“De klimaatconferentie van Katowice is van groot belang voor de toekomst van het internationaal klimaatbeleid. Een overeenkomst over de regels voor de implementatie van het verdrag van Parijs moet een sterk signaal geven dat de wereldgemeenschap de opwarming van de aarde effectief wil beperken. Europees leiderschap zal een belangrijke rol voor het succes van Katowice spelen.”

Recente publicaties:

Contacteer Sebastiaan Oberthür

T twitter.com/oberthuerseb
E sebastian.oberthuer@vub.be
M 0477 84 16 54

Tomas Wyns – Europees klimaatbeleid

Tomas Wyns is doctoraatsstudent aan het Institute for European Studies van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is gespecialiseerd in Europees en internationaal klimaatbeleid en het EU Emissiehandelssysteem. Voordien werkte hij als beleidsmedewerker klimaat bij de Vlaamse overheid en het European Climate Action Network.

Hij is auteur van het rapport “Industrial Value Chain: A Bridge towards a Carbon Neutral Europe” dat in september werd gepubliceerd. Dit rapport gaat over de belangrijke bijdrage die de energie-intensieve industrieën (EEI’s) in Europa kunnen leveren aan de langetermijnstrategie van de Europese Commissie om tot een CO2-arm Europa te komen. Dit rapport bevat concrete aanbevelingen voor emissiereductie alsook een nieuwe, geïntegreerde Europese industriële strategie voor de EEI’s. Het kwam er op vraag van de Commissie en in Paneuropese samenwerking met de 11 meest energie-intensieve industrieën.

Contacteer Tomas Wyns
T twitter.com/tomaswyns 
E tomas.wyns@vub.be

Sebastian Sterl – energietransitie en internationaal klimaatbeleid

Sebastian Sterl is natuurkundige en expert in energie- en klimaatbeleid. Hij is werkzaam aan het departement voor Hydrologie van de Vrije Universiteit Brussel en het Departement voor Aard- en Omgevingswetenschappen van de KU Leuven, waar hij onderzoek doet naar de duurzame energietransitie met een focus op zonne-, wind- en waterkracht voor sub-Sahara Afrika. Voordien werkte hij als adviseur in internationaal klimaatbeleid, o.a. voor de Climate Action Tracker.

“De duurzame energietransitie, die nodig is om de opwarming van de Aarde tot maximaal 1.5°C te beperken, gaat geld kosten. Armere landen zullen hierin ondersteund moeten worden door rijke landen. Het Parijsakkoord stelt dat dit moet gebeuren, maar blijft vaag hoe nu precies. In Katowice is het de bedoeling dat de regels en richtlijnen voor de uitvoering van het Parijsakkoord worden uitgewerkt; het valt te hopen dat ook de kwestie van klimaatfinanciering zal worden verduidelijkt. In die zin is de conferentie van Katowice een lakmoesproef voor het Parijsakkoord.”

Contacteer Sebastian Sterl
T twitter.com/sebastiansterl
E sebastian.sterl@vub.be
Mobiel nummer via persdienst VUB: 0473 96 41 37

Lees ook zijn blog over de bijdrage van de luchtvaart aan de CO2-uitsoot:

Regine Feltkamp – over de rol van juristen in het klimaatbeleid

Régine Feltkamp is professor economisch en financieel recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Terwijl economen, sociologen, historici, psychologen en andere humane wetenschappers zich in het duurzaamheidsdebat begeven, zijn juristen opvallend stil. Régine Feltkamp betreurt deze houding. Volgens professor Feltkamp kunnen juristen net een belangrijke rol spelen in het duurzaamheidsdebat.

Contacteer Regine Feltkamp
T twitter.com/reginefeltkamp
Mobiel nummer via persdienst VUB: 0473 96 41 37

Over de implementatie van klimaatoplossingen

Willy Baeyens – CO2-reductie door middel van plankton

Willy Baeyens is milieuchemicus aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is expert in milieuproblemen en chemische verontreiniging. Hij onderzocht het bemesten van plankton in de zee – opdat planten beter zouden groeien en meer CO2 uit de lucht kunnen halen.

“Reductie van CO2-uitstoot en toename van CO2-absorptie moeten hand in hand gaan. Mariene plankton speelt een belangrijke rol in de absorptie van CO2. Innovatief onderzoek zal bepalen welke micronutriënten van plankton waar en wanneer moeten toegevoegd worden om meer CO2 te absorberen.”

Contacteer Willy Baeyens
E willy.baeyens@vub.be
M 0485 39 62 69

Cathy Macharis – duurzame mobiliteit in Brussel, Vlaanderen, Europa

Cathy Macharis is experte duurzame mobiliteit aan de Vrije Universiteit Brussel. Met de interdisciplinaire onderzoeksgroep MOBI richt ze zich op duurzame logistiek, elektrische en hybride voertuigen en stedelijke mobiliteit en biedt ze oplossingen voor vraagstukken alsWat is effect van goederen- en personenvervoer op de CO2-uitstoot in Brussel, Vlaanderen en Europa en de impact hiervan op het klimaat?’

“De transportsector is verantwoordelijk voor 25% van de CO2 uitstoot. Het is ook de sector die het meeste moeite heeft om de trend te keren. Winsten dankzij een betere technologie worden teniet gedaan door een steeds toenemende vraag naar transport. Een paradigmashift is nodig, en wel nu, zowel op het vlak van verplaatsingen als van de wijze waarop we goederen vervoeren.”

Op 13 december organiseert MOBI een seminarie over duurzame mobiliteit en de rol van technologie, beleidsmaatregelen en individueel gedrag hierin.

Contacteer Cathy Macharis
https://twitter.com/cathymacharis
E Cathy.macharis@vub.be
Mobiel nummer via persdienst VUB: 0473 96 41 37

Julien Blondeau – energietransitie en de omschakeling van kolen- naar biomassacentrale

Julien Blondeau is professor in de ingenieurswetenschappen en gespecialiseerd in verbrandingsmechanismen en thermische energiecentrales. Samen met de onderzoeksgroep BURN draagt hij bij aan de ontwikkeling van flexibele, energie-efficiënte en niet-vervuilende energietechnologieën.

Hij verbonden aan het Europese ARBAHEAT consortium dat in november startte met een onderzoeksproject om een van de modernste kolencentrales ter wereld, de kolencentrale van ENGIE in Rotterdam, om te bouwen naar een biomassagestookte centrale. Het doel van deze case is om de mogelijkheden te onderzoeken van een innovatieve technologie om zo kostenefficiënt en flexibel mogelijk te zijn bij levering van duurzame elektriciteit én warmte uit een 100% biomassagestookte energiecentrale.

Wereldwijd wordt 40% van de elektriciteit nog steeds door kolencentrales geproduceerd. Alternatieven zijn wind-, zonne- en hydro-energie, maar de vraag is of zij voldoende een antwoord kunnen bieden op de stijgende energievraag. Als we op korte termijn een kostenefficiënte energietransitie willen realiseren, moet er ook gekeken worden naar de rol van verbranding van biomassa, de afvang en opslag van CO2 en kernenergie. Dat de klimaatconferentie dit jaar in Katowice, zelf ook een koolmijnstreek, doorgaat is symbolisch te noemen. Hoe zullen Polen, andere Europese landen en Aziatische landen die nog zeer sterk inzetten op de productie van steenkool, in de toekomst aan de stijgende vraag naar energie voldoen?

Contacteer Julien Blondeau
E julien.blondeau@vub.be
M +32 (0)473 695 895

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel