VUB onderzoekt innovatieve ombouw van ENGIE-kolencentrale in Rotterdam naar biomassacentrale

VUB onderzoekt innovatieve ombouw van ENGIE-kolencentrale in Rotterdam naar biomassacentrale

Europees consortium ARBAHEAT ontvangt € 19 miljoen aan EU subsidie voor dit demo-project

VUB-prof. Julien Blondeau van de VUB-ULB onderzoeksgroep BURN (Combustion and Robust Optimisation - www.burn-research.be) is betrokken bij een baanbrekend onderzoeksproject dat met EU-geld ondersteund wordt. De ENGIE-centrale in Rotterdam, één van de modernste kolencentrales ter wereld, wordt omgebouwd tot een biomassacentrale.  Het team van Blondeau zal instaan voor het wetenschappelijke luik: voor het eerst wordt de ombouw naar een biomassacentrale gemeten in functie van kostenefficiëntie en duurzaamheid. Zij zullen hiervoor innovatieve metingsmodellen bouwen en metingen doorvoeren. "De impact van dit project kan heel groot zijn, omdat het de ombouw van andere Europese centrales enorm zal vereenvoudigen."

De technologie staat niet stil in de zoektocht naar andere energiebronnen voor het opwekken van elektriciteit en warmte. Om met het schommelende aanbod van zonne- en windenergie voldoende elektriciteit op het net te kunnen garanderen zijn elektriciteitscentrales nog steeds noodzakelijk.

Bij deze centrales wordt er volop geëxperimenteerd met biomassa. Biomassa is hier elk organisch materiaal dat afkomstig is van planten (voedselafval, hout, bladeren, suikerriet, mais, koolzaadolie, palmolie). Het ombouwen van kolencentrales naar biomassacentrales ziet men als waardevolle bijdrage in het realiseren van de CO2-reductie doelstellingen van de EU, omdat biomassacentrales minder CO2 uitstoten, maar ook omdat ze niet meer moeten worden gebouwd. Zulke omgebouwde centrales kunnen met de meest innovatieve technologie, zoals ARBAHEAT, naast elektriciteit ook warmte en zelfs organische bijproducten zoals bio chemicaliën leveren.

 

Het onderzoeksproject van ARBAHEAT maakt gebruik van een hele reeks innovatieve technologieën voor de geplande ombouw. Allereerst zetten ze dit onderzoeksproject op in de kolencentrale van Rotterdam, die al tot de modernste en meest milieuvriendelijke in haar soort is. Verder werkt het project met de innovatieve biomassa voorbereidingstechnologie van de Noorse partner ARBAFLAME. Biomassa moet namelijk eerst omgezet worden naar pellets die zoals steenkolen in de kolencentrale kunnen verbrand worden. De installatie waarmee dit zal gebeuren gebruikt een stoomproces waarmee de pellets in hun eigenschappen vergelijkbaar worden met steenkool. Dit verlaagt de ombouwkosten van een kolencentrale naar een biomassacentrale aanzienlijk.

Het derde innovatieve deel van het project is de wetenschappelijke onderbouw van de ombouw. Het testen van de nieuwe installaties op hun toepassingsmogelijkheden (elektriciteit, warmte, toepassingen in de chemische industrie), op hun kostenefficiëntie  en op hun milieueffecten is nog nooit op zulke grote schaal gebeurd. Blondeau: "Met dit project kunnen we aantonen dat de ombouw van bestaande centrales naar biomassa een zeer efficiënte korte termijn oplossing kan zijn. De impact kan heel groot zijn, omdat hierdoor de ombouw voor andere Europese centrales vrij eenvoudig zal worden."

 

Onderzoeksgroep BURN

De VUB-ULB onderzoeksgroep BURN Combustion and Robust Optimisation (www.burn-research.be) BURN is actief in numerieke simulatie van verbrandings- en thermische processen, maar ook in de implementatie van geavanceerde en duurzame verbrandingstechnologieën, in nauwe samenwerking met industriële partners.

Het doel van BURN is bij te dragen aan de ontwikkeling van flexibele, energie-efficiënte en niet-vervuilende energieomzettingstechnologieën en zoekt actief mee naar milieuvriendelijke, veilige en kosteneffectieve oplossingen.

 

Meer info en contact:

Julien Blondeau

julien.blondeau@vub.be      

0473 695 895

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel