Databuzz helpt Brusselaars omgaan met nieuwste digitale technologie

Databuzz helpt Brusselaars omgaan met nieuwste digitale technologie

VGC kent subsidie van 205.000€o goed om project te verlengen en uit te breiden

Voorstelling Databuzz – maandag 22 november – 9u – GO! Basisschool Zavelberg

Het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft een subsidie van 205.000 euro goedgekeurd om het Databuzz-project te verlengen. Dit project van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in samenwerking met imec heeft de afgelopen drie jaar leerlingen en leerkrachten in het Brussels Nederlandstalig onderwijs leren omgaan met de nieuwste digitale technologie. Dankzij de verlenging kan de Databuzz nog meer scholen bezoeken en wordt het aanbod uitgebreid naar CVO’s, zomerscholen en de Brusselse lerarenopleidingen.

De Databuzz is een mobiel educatief data science lab in een bus, waar een ruim aanbod aan interactieve workshops gevolgd kunnen worden. Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen gratis een waaier aan datawijze workshops boeken voor hun leerlingen en leerkrachten vanaf de derde graad lager onderwijs tot de derde graad secundair onderwijs. De Brusselse jongeren leren in de bus onder meer de kansen en gevaren kennen van artificiële intelligentie, fake news of datajournalistiek. De afgelopen schooljaren gingen al meer dan 2000 leerlingen uit bijna 40 scholen en 20 speelpleinen in de Databuzz op ontdekking.

Brussels minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs: “We vinden het belangrijk om onze jeugd zo goed mogelijk voor te bereiden op de digitale samenleving die vandaag razendsnel oprukt. In de Databuzz kunnen jongeren hun vaardigheden aanscherpen om data te verzamelen, maar ook te analyseren en visualiseren. Het is ook van groot belang hen kritisch te leren denken om bijvoorbeeld hun privacy te beschermen of om niet in valkuilen te trappen als fake news, hacking of phishing.”

Nieuw is dat de Databuzz ook een aanbod ontwikkelt op maat van cursisten bij de Brusselse CVO’s en Ligo Brusselleer. Daarnaast komt er een aanbod voor de Brusselse lerarenopleidingen. Op die manier kunnen toekomstige leerkrachten zelf aan de slag met digitale technologieën en kunnen ze hun leerlingen later wegwijs maken in de wereld van data, artificiële intelligentie, privacy en online identiteit.

De Databuzz wil op een interactieve en coronaveilige manier de datageletterdheid van Brusselaars verhogen,” zegt directeur Pieter Ballon van de imec-onderzoeksgroep SMIT aan de VUB. “Digitale vaardigheden zijn cruciaal in onze maatschappij. Met dit project zet de VUB haar rol als verantwoordelijke Brusselse maatschappelijke actor nog sterker in de verf.”

Eerder keurde het college van de VGC een principeakkoord voor de verlenging van het project tot 31 december 2024 goed. In totaal wordt voor de verlenging 615.000 euro vrijgemaakt die in drie jaarlijkse schijven zal worden toegekend. De komende jaren kan het Nederlandstalig onderwijsveld in Brussel dus een beroep blijven doen op de Databuzz.

Meer informatie over de verschillende workshops is terug te vinden op www.databuzz.be. Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen hun gratis bezoek van de Databuzz reserveren via deze website.

Contact:

Nanouk Verhulst

[email protected]

0486 48 96 74

ES CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel